SubjectsSubjects(version: 950)
Course, academic year 2023/2024
  
Project thinking - CZV837046
Title: Projektové myšlení
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Number of self-study hours: 8 [hours/semester]
Hours per week, examination: 0/0, other [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (24)
summer:unknown / unknown (24)
Min. number of students: 6
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
no points awarded for fulfilment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (02.03.2022)
Ukážeme Vám, jak správně uchopit zadání a předejít tak nedorozuměním: „Já jsem myslel, že…“. Naučíme Vás, jak si ujasnit, kdo má jakou zodpovědnost, kdo hraje jakou roli. Po kurzu budete vědět, jak řídit čas i priority všech, kteří na úkolech spolupracují. Ukážeme Vám, jak správnou komunikací podpořit motivaci a spolupráci.
Syllabus - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (02.03.2022)

Formulování cílů

Práce s nejistotou při řešení úkolů

Otázky pro ujasnění pravého důvodu a smyslu úkolu

Organizace úkolů

Role spolupracujících lidí a jejich přirozenou odpovědnost.

Plánování úkolů a prioritizace

 
VŠCHT Praha