SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Czech language and Czech Life, Institutions and History II - CZV837048
Title: Český jazyk a reálie II
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/8, C [HT]
Extent per academic year: 100 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Hřebačková Monika PhDr.
Savický Nikolaj PhDr. Ph.D.
Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Annotation - Czech
Kurz je zaměřen na rozvoj dovedností v českém jazyce jako cizím jazyce u stávajících, budoucích či potenciálních studentů českých vysokých škol s tzv. vízem strpění nebo kterým byla v České republice udělena dočasná ochrana. Cílem kurzu je • Podpořit rozvoj dovedností v českém jazyce jako cizím jazyce, • Podpořit osvojení si základních reálií České republiky, • Podpořit integraci do české společnosti a na pracovní trh. Předmět je určen pro studenty se znalostí českého jazyka A2+
Last update: Krátká Jana (04.08.2022)
Syllabus - Czech

Česky krok za krokem 2 (L 1-12)

Formativní milníky českých dějin

Ekonomika ČR

Postavení ČR v EU, Evropě a ve světě

Kraje a regiony ČR

Literatura:

Česky krok za krokem 2

Vlastní materiály

Last update: Krátká Jana (04.08.2022)
 
VŠCHT Praha