SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2023/2024
  
Startup project - CZV837051
Title: Tvoření startup projektu
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (10.11.2022)
Kurz se zaměřuje na studenty, kteří mají nápad na vlastní podnikání a chtějí se dozvědět, jak z něj udělat funkční projekt, se kterým se mohou postavit před investory. Kurz je určen pro jednotlivce i skupiny. Kurz poskytuje základní znalosti potřebné k vytvoření vlastního podnikání. Zaměřuje se na vysvětlení jednotlivých dovedností z oblastí vytváření byznys plánu, prototypování, cílů a strategií, financí, marketingu a prezentačních dovedností. Během kurzu se studenti setkají s bohatou zpětnou vazbou od svých kolegů a expertů. Závěrem kurzu bude soutěž mezi jednotlivými zúčastněnými projekty.
Literature - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (11.11.2022)

SCHOLLEOVÁ, H. Podniková ekonomika. Sbírka příkladů. Praha : C. H. Beck, 2015. ISBN: 978-80-7400-275-5.

KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Přeložil Tomáš JUPPA, přeložil Martin MACHEK. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.

HANZELKOVÁ, Alena, Miloslav KEŘKOVSKÝ a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 3. přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-637-1.

Syllabus - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (10.11.2022)

1. Metoda Design Thinking

2. Byznys plán, metoda Lean Canvas

3. Prototypování

4. Cíle a strategie startupu

5. Finance projektu, kde finance získat

6. Marketingová strategie

7. Sociální sítě, jejich marketingové využití

8. Prezentační dovednosti

Course completion requirements - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (10.11.2022)

aktivní účast a závěrečná prezentace vlastního projektu

 
VŠCHT Praha