SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Intensive Czech for HE 450 - CZV837052
Title: Intensive Czech for HE 450
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: combined
Hours per week, examination: 0/20, Ex [HT]
Extent per academic year: 450 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Nováková Irena Petra PhDr.
Hřebačková Monika PhDr.
Annotation - Czech
Kurz je určen zahraničním studentům, kteří mají zájem o studium v češtině na českých vysokých školách. Předchozí znalost českého jazyka se nepředpokládá, kurz je určen úplným začátečníkům se znalostí latinské abecedy. Cílem kurzu je osvojení a postupné prohlubování všech řečových dovedností (čtení, poslechu, mluvení a psaní) a komunikativních kompetencí tak, aby studenti byli schopni jazyk prakticky využívat a zvládnout nejen běžné životní situace v cizí zemi, orientaci v odlišném prostředí, ale především přijímací řízení na vysoké školy a následné studium odborných předmětů jejich budoucí specializace.
Last update: Krátká Jana (14.11.2022)
Syllabus - Czech

Kestřánková a kolektiv: Čeština pro cizince (A1/2, B1, B2)

týden 1 - 10 učebnice A1/2

týden 11 - 19 učebnice B1

týden 20 - 24 učebnice B2

Last update: Krátká Jana (14.11.2022)
 
VŠCHT Praha