SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Management of companies in crisis and during restructuring - CZV837054
Title: Řízení firem v krizi a při restrukturalizaci
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, other [HT]
Extent per academic year: 14 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (03.01.2023)
Šest interaktivních prezentací, konkrétních příkladů z praxe (Case studies) zpracovaných přednášejícím na základě vlastních zkušeností z pozice ředitele společností různých velikostí a různých oborů ve zlomových okamžicích jejich vývoje. Během prezentací bude na půdorysu krizí a restrukturalizací firem ilustrováno celé spektrum manažerských dovedností a nástrojů a jejich pokud možno standardní a bezpodmínečně systematické využívání v obtížných fázích vývoje firem. Přednášky budou z důvodu komplexity přednášeny studentům vyšších ročníku, tedy ve fázi jejich studia, kdy lze předpokládat dostatečnou teoretickou znalost a schopnost věcně reagovat na příklady z praxe. Cílem předmětu je poskytnout studentům možnost své teoretické znalosti konfrontovat s reálnými, mnohdy složitými situacemi firem různých velikostí a oborů a dát jim možnost pochopit nutnost propojení akademických, tedy teoretických znalostí s pozdějšími praktickými manažerskými zkušenostmi.
Syllabus - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (03.01.2023)

1. Restrukturalizace výrobního závodu a jeho transformace na standardní, zákaznicky orientovanou společnost (chemický průmysl)

2. Restrukturalizace nemocnice

3. Společnost ve složité situaci, která si vyžaduje změnu strategie (chemický průmysl)

4. Rozdíly restrukturalizace distributora zdravotní péče (produkty) a cestovní kanceláře (služby)

5. Založení nové kliniky (start-up)

6. Strategie vstupu na zahraniční trh (zdravotnictví)

7. Optimalizace marketingových procesů

Literatura: FOTR, J., ŠVECOVÁ, L. a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. Praha: Ekopress, 2022 (v tomto roce vyšlo čtvrté, přepracované vydání) SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: Grada Publishing, 2017. VEBER, J., ŠVECOVÁ, L. a kol. Produkční a provozní management. Grada Publishing. 2021.

 
VŠCHT Praha