SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2023/2024
  
Efficient project management - CZV837061
Title: Efektivní projektové řízení
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: combined
Hours per week, examination: 2/2, Ex [HT]
Extent per academic year: 168 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
For type: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Strachotová Dana Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (06.02.2024)
Cyklus e-learningových lekcí a seminářů pro stávající i budoucí projektové manažery, jejichž ambicí je převzít odpovědnost za vedení projektů. Cílem je podpořit přípravu odborníků pro řízení inovačních aktivit firem v souladu s požadavky Národní soustavy kvalifikací. Kurz bude zaměřen na hlubší pochopení procesu řízení projektů, zejména na rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí v oblasti přípravy, plánování, realizace a dokončení projektů. Úspěšné ukončení kurzu není podmíněno absolvováním jakékoliv certifikace.
Syllabus - Czech
Last update: Krátká Jana Ing. Ph.D. (06.02.2024)

Předprojektová fáze

Sestavení a řízení projektového týmu

Příprava projektů

Realizace projektů

Management rizik

Metodiky tradičního a agilního přístupu k řízení projektů

Literatura:

Z: DOLEŽAL, J. a kol.: Projektový management. Komplexně, prakticky a podle světových standardů. 2016, ISBN: 978-80-247-5620-2

D: PORTNEY, S. E. Project Management for Dummies. Amazon 2017. ISBN 9788126542574.

D: HORINE, G. Project Management Absolute Beginner's Guide. Amazon 2017. ISBN 0789750104.

D: SVOZILOVÁ, A.: Projektový management - Systémový přístup k řízení projektů. Grada 2016. ISBN 978-80-271-0075-0.

D: PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)-Sixth Edition. 2017. ISBN 9781628251845.

D: MATHIS, B. Prince2 for Beginners :Prince2 self study for Certification & Project Management. 2014. ISBN 1501037110.

 
VŠCHT Praha