SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
  
Traditional Biotechnology - D319022
Title: Tradiční biotechnologie
Guaranteed by: Department of Biotechnology (319)
Actual: from 2017
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Dostálek Pavel prof. Ing. CSc.
Patáková Petra prof. Dr. Ing.
Annotation - Czech
Last update: Dostálek Pavel prof. Ing. CSc. (18.11.2015)
Biotechnologie založené na využití aktivity jednobuněčných organismů vedoucí k produkci celé řady látek jako jsou ethanol, organické kyseliny, aminokyseliny, organická rozpouštědla, antibiotika, vitaminy, enzymy, lipidy, polymery, biomasa apod. Biochemismus procesů. Průmyslově využitelné mikroorganismy. Suroviny pro biotechnologické výroby, jejich předúprava a příprava médií. Bioinženýrské aspekty bioprocesů - uspořádání bioprocesu, jednotkové operace, monitorování a řízení bioprocesů a jejich modelování. Design biotechnologických výrob. Ekonomické ukazatele. Zařízení v biotechnologických výrobách. Tradiční biotechnologické procesy jako jsou sladařství a pivovarství, lihovarství, vinařství, octárenství, drožďárenství, výroby kyseliny citronové a mléčné, aceton-butanolové kvašení, výroba ergosterolu atd.
Aim of the course - Czech
Last update: Dostálek Pavel prof. Ing. CSc. (18.11.2015)

Student bude umět:

pochopit základy tradičních biotechnologických výrob

na základě produktu navrhnout rámcovou technologii pro jeho výrobu

samostatně navrhnout změnu technologie na základě limitujících, případně změněných vstupních podmínek

Literature - Czech
Last update: Dostálek Pavel prof. Ing. CSc. (29.01.2018)

Z: Basařová G., Šavel J., Basař P., Lejsek T., Pivovarství: Teorie a praxe výroby piva, 1.vydání, 2010, VŠCHT Praha, ISBN 978-80-7080-734-7

Z: Basařová G. a kol., Sladařství: Teorie a praxe výroby sladu, 1.vydání, 2015, Havlíček Brain Team,Praha

ISBN 978-80-87109-47-2

Z: Rehm H.J. and Reed G., Biotechnology. a multi-volume treatise (Vol.1 až 12), 2nd edition, 2000, Willey-VCH, Willey on line library(e-knihovna VŠCHT Praha)

Syllabus - Czech
Last update: Dostálek Pavel prof. Ing. CSc. (18.11.2015)

Průmyslově využitelné mikroorganismy.

Suroviny pro biotechnologické výroby, jejich předúprava a příprava médií.

Biochemismus procesů.

Bioinženýrské aspekty bioprocesů - uspořádání bioprocesu, jednotkové operace

Zařízení v biotechnologických výrobách.

Tradiční biotechnologické procesy jako jsou sladařství a pivovarství, lihovarství, vinařství, octárenství, drožďárenství, výroby kyseliny citronové a mléčné, aceton-butanolové kvašení, výroba ergosterolu apod.

Produkce ethanolu, organické kyselin, aminokyselin, organických rozpouštědel, antibiotik, vitaminů, enzymů, lipidů, biopolymerů, biomasy

Design biotechnologických výrob.

Monitorování a řízení bioprocesů a jejich modelování.

Ekonomické ukazatele

Registration requirements - Czech
Last update: Dostálek Pavel prof. Ing. CSc. (18.11.2015)

nejsou žádné

Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 100

 
VŠCHT Praha