SubjectsSubjects(version: 924)
Course, academic year 2022/2023
  
Aspects of chocolate and confectionery technology - D321008
Title: Vybrané kapitoly z technologie čokolády a cukrovinek
Guaranteed by: Department of Carbohydrates and Cereals (321)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2013
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D.
Čopíková Jana prof. Ing. CSc.
Is interchangeable with: P321006
Annotation - Czech
Last update: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D. (02.04.2014)
Technologické schéma čokolády a cukrovinek. Fyzikálně-chemické děje probíhající během technologie. Metody ke sledování fyzikálních a chemických vlastností čokolády a cukrovinek. Legislativa čokolády a cukrovinek.
Aim of the course - Czech
Last update: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D. (02.04.2014)

Student bude umět:

Samostatně navrhovat postupy analýzy výrobků (čokoláda, cukrovinky) a hodnotit jejích kvalitu

Kontrolovat technologický proces výroby čokolády a cukrovinek, identifikovat a napravovat možné technologické chyby

Principy a schéma technologii čokolády a cukrovinek, význam jednotlivých kroků.

Literature - Czech
Last update: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D. (02.04.2014)

Mosen Asadi: Beet-Sugar Handbook, 2007

Syllabus - Czech
Last update: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D. (02.04.2014)

1. Legislativa čokolády a cukrovinek

2. Technologické schéma výroby čokolády a kakaového prášku

3. Technologické schéma výroby nečokoládových cukrovinek

4. Fyzikálně-chemické děje probíhající během technologických postupů

5. Metody sledování fyzikálních a chemických vlastností čokolády a cukrovinek

6. Hodnocení kvality výrobků a technologické vady

Entry requirements - Czech
Last update: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D. (02.04.2014)

Žádné nejsou.

Course completion requirements - Czech
Last update: Sinica Andrej doc. Mgr. Ph.D. (02.04.2014)

Ústní zkouška

 
VŠCHT Praha