SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Statistical treatment of experimental data - D403024
Title: Statistické zpracování experimentálních dat
Guaranteed by: Department of Physical Chemistry (403)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: winter s.:7
E-Credits: winter s.:7
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Annotation - Czech
Last update: SMIDOVAL (14.03.2012)
Předmět obsahuje vstupní kurz do uvedené problematiky. Postupně jsou probrány kapitoly: Základy teorie pravděpodobnosti, základní typy rozdělení a jejich parametry, bodové a intervalové odhady, lineární a nelineární regrese, testování hypotéz. Veškerá probíraná teorie je doplněna příklady z problematiky zpracování experimentálních dat.
Literature - Czech
Last update: SMIDOVAL (14.03.2012)

Jaroš F. a kol.: Pravděpodobnost a statistika, skripta VŠCHT, 2002

 
VŠCHT Praha