SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
  
Mass Transport Processes - D409001
Title: Procesy sdílení hmoty
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://www.vscht.cz/uchi
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.
Kordač Michal Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: AP409001, P409001
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: SMIDOVAL (14.03.2012)
Předmět se zabývá popisem transportu hmoty uvnitř jedné fáze a na fázovém rozhraní. Jedná se o transport hmoty ve vícesložkové směsi, molekulární difúzi, turbulentní difúzi a axiální disperzi. Dále je studována absorpce doprovázená chemickou reakcí a vlivu rychlosti reakce na režimy mezifázového transportu hmoty.
Aim of the course - Czech
Last update: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (20.11.2012)

Absolvent kurzu získá detailnější znalosti o fyzikálně-chemických procesech, které může uplatnit při výpočtech jednotkových operací v průmyslových výrobách. V návaznosti na Chemické inženýrství II hlouběji porozumí dějům při sdílení hmoty a získá schopnosti přesněji analyzovat děje, které určují rychlost/kapacitu průmyslových výrob.

Literature - Czech
Last update: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (04.10.2015)

Z: Prokop Nekovář: Difúzní procesy, skripta VSCHT Praha 1988

Z: Prokop Nekovář: Difúzní procesy-sbírka příkladů, skriptum VŠCHT Praha 1991

D: Bird R.B., Steward W.E., Lightfoot E.N.: Transport Phenomena, John Wiley & Sons 2002

D: Cussler E.L.: Diffusion, Cambridge University Press 2009

Learning resources - Czech
Last update: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (20.11.2012)

www.vscht.cz/uchi

Syllabus - Czech
Last update: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (20.11.2012)

1. Basic mass transfer concepts such as mass transfer rate, molar fluxes, mass transfer resistance, mass transfer driving forces, molecular diffusivity and eddy diffusivity, mass transfer coefficients.

2. Basis for the mechanism of molecular diffusion.

3. Prediction of diffusivity for gases and liquids.

4. Steady-state diffusion, diffusion with convection, film theory.

5. Unsteady-state diffusion, penetration and surface-renewal theories.

6. Diffusion and chemical reaction, enhancement factor.

7. Estimation of mass transfer coefficients from correlation equations.

8. Mass transfer in a laminar boundary layer.

9. Mass transfer in a laminar flow inside a circular pipe.

10. The diffusion of gases in a single capillary tube and in porous media

11. Mass transfer of drops and bubbles.

12. Turbulent transport phenomena.

13. Evaporation and condensation.

14. Review.

Entry requirements - Czech
Last update: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (20.11.2012)

Chemické inženýrství II

Matematika II

Registration requirements - Czech
Last update: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing. (20.11.2012)

Chemické inženýrství II

Matematika II

 
VŠCHT Praha