SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
Optical measurement methods, chemical sensors and biosensors - D409022
Title: Optické senzory pro měření v chemických a biologických reaktorech
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2014
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Kuncová Gabriela Ing. CSc.
Is interchangeable with: P409010
Annotation - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (14.03.2012)
Kurs je určen pro doktorandy především v oborech chemického inženýrství, biotechnologie a analytické chemie. V kursu se posluchači seznámí se základy měření a konstrukcí optických vláknových senzorů. Součástí kursu jsou i praktické ukázky měření pomocí biosenzorů v laboratoři.
Literature - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (14.03.2012)

Principles of Fluorescence Spectroscopy Second Edition , Joseph R. Lakowicz (1999).Optical Fiber Telecomunications Ed. S.E.Miller, A.G.Chynoweth (1979)

 
VŠCHT Praha