SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
Supercritical fluids - properties and applications - D409024
Title: Superkritické tekutiny – vlastnosti a využití  
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2014
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Sovová Helena Ing. CSc.
Annotation - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (14.03.2012)
Kurz informuje o tekutinách v nadkritickém stavu (zejména o stlacenych CO2 a H2O), které dnes nacházejí nová uplatnění v chemii, potravinářství, mikroelektronice, při zpracování polymerů, tvorbě mikro- a nanočástic, i při chemických a enzymatických reakcích.
Literature - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (14.03.2012)

Beckman E.J.: Supercritical and near-critical CO2 in green chemical synthesis and processing. J. of Supercritical Fluids 28 (2004) 121-191.

 
VŠCHT Praha