SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
Particle Technology - D409025
Title: Sypké hmoty
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2011
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: AP409012, P409012
Annotation - Czech
Last update: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (19.11.2012)
Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami analýzy a návrhu jednotkových operací v nichž vznikají, zanikají nebo se transformují částice, a se souvisejícími fyzikálními jevy. Jedná se o rozprašovací sušení, aglomeraci, vrstvení, mletí, rozpouštění, mísení, klasifikace, skladování a transport sypkých materiálů. Součástí předmětu je též detailní studium metod používných k charakterizaci částic (statický a dynamický rozptyl světla, statické a tokové vlastnosti částic, morfologie a interní textura částic). Studenti budou též seznámeni se simulačními metodami používanými pro modelování sypkých hmot, konkrétně metodou DEM (Discrete Element Method) a medotou PBM (populační bilance).
Aim of the course - Czech
Last update: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (01.10.2015)

Po absolvování předmětu bude student schopen:

  • pokročilé analýzy a návrhu částicových procesů

  • racionální volby aparátů a jejich systémů

  • interpretace kvalitativních a kvantiativních charakteristik částicových systémů

  • vyuižití simulačních metod pro sypké hmoty
Literature - Czech
Last update: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (08.11.2018)

R. Holdich, Fundamentals of Particle Technology. Midland Information Technology and Publishing, 2002. ISBN 0-9543881-0-0

M. Rhodes, Introduction to Particle Technology (2nd ed.). John Wiley & Sons Ltd., 2008. ISBN: 978-0-470 -01427-1

J. H. Harker, J. R. Backhurst & J. F. Richardson, Chemical Engineering Vol. 2 (5th ed.). Butterworth-Heinemann, 2013. ISBN 9780750644457

Learning resources - Czech
Last update: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (19.04.2016)

Nejsou

Syllabus - Czech
Last update: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (08.11.2018)

1. charakterizace částic a částicových systémů

2. mechanika sypkých hmot

3. rozprašovací sušení

4. granulace

5. mikronizace a hybridizace

6. dispergace a rozpouštění

7. extruze

8. mikroenkapsulace

9. charakterizace textury

10. pokročilé simulační metody: DEM

11. pokročilé simulační metody: SPH

12. pokročilé simulační metody: PBM

13. případová studie 1

14. případová studie 2

Entry requirements - Czech
Last update: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D. (19.04.2016)

Chemické inženýrství I, II, III

Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 50
Oral examination 50

 
VŠCHT Praha