SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
Hydrodynamics of multiphase reactors - D409027
Title: Hydrodynamika vícefázových reaktorů
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2014
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Růžička Marek doc. Ing. CSc. DSc.
Is interchangeable with: AP409013, P409013
Annotation - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (14.03.2012)
Předmět slouží k uvedení studenta do široké a členité oblasti vícefázové hydrodynamiky v oboru chemickoinženýrských aparátů, a zejm. jejich typických představitelů - plynokapalinových soustav (např. probublávané systémy). Konkrétní zaměření předmětu je flexibilní a volí se podle tématu studentovy dizertace.
Literature - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (14.03.2012)

Kaštánek, F. Zahradník, J., Kratochvíl, J., Čermák, J.: Chemical reactors for gas-liquid systems. E. Horwood, Chichester/Academia Praha, 1993.

Brennen, C.E.: Fundamentals of multiphase flow. Cambridge University Press, NY, USA, 2005. Crowe C., Sommerfeld M., Tsuji, Y.: Multiphase flows with droplets and particles. CRC Press, Boca Raton, USA, 1998

 
VŠCHT Praha