SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
  
Numerical Methods for Engineering - D413002
Title: Numerické metody pro inženýry
Guaranteed by: Department of Mathematics, Informatics and Cybernetics (446)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc.
Janovská Drahoslava prof. RNDr. CSc.
Is interchangeable with: AP413003, P413003
Annotation - Czech
Last update: SMIDOVAL (14.03.2012)
Předmět pokrývá celé spektrum numerických úloh, se kterými se může student doktorského studia na VŠCHT setkat: numerické metody lineární algebry, interpolaci, řešení nelineárních algebraických rovnic, řešení obyčejných i parciálních diferenciálních rovnic a vyhodnocování experimentálních dat.
Aim of the course - Czech
Last update: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (13.10.2015)

Studenti budou umět zvolit vhodnou numerickou metodu pro řešení matematického modelu ve tvaru algebraických nebo diferenciálních rovnic. Naučí se přesvědčit se o přesnosti numerického řešení.

Literature - Czech
Last update: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (13.10.2015)

Z: M. Kubíček, M. Dubcová, D. Janovská, Numerické metody a algoritmy, VŠCHT Praha 2005, 80-7080-558-7. Další literatura individuálně.

Syllabus - Czech
Last update: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (13.10.2015)

1. Interpolace, interpolace pomocí splinů.

2. Diferenční formule, kvadraturní formule.

3. Numerické metody lineární algebry.

4. Řešení soustav nelineárních rovnic. Newtonova metoda.

5. Počáteční úloha pro ODR. Jednokrokové metody.

6. Vícekrokové metody. Stabilita. Odhad chyb.

7. Stiff systémy. A - stabilní metody.

8. Okrajová úloha pro ODR. Diferenční metody.

9. Metoda střelby.

10. Diferenční metody pro PDR parabolického typu lineární případ.

11. Diferenční metody pro PDR parabolického typu nelineární případ.

12. Metoda přímek.

13. Diferenční metody pro PDR eliptického typu.

14. Numerické vyhodnocování experimentálních dat. Lineární a nelineární regrese.

15. Samostatný projekt.

Registration requirements - Czech
Last update: Kubíček Milan prof. RNDr. CSc. (13.10.2015)

Matematika I, II.

 
VŠCHT Praha