SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
  
Measurement of Technological Quantities - D444004
Title: Měření technologických veličin
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2015
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Kadlec Karel doc. Ing. CSc.
Is interchangeable with: P444002
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (09.09.2015)
Náplní přednášek jsou měřicí metody a principy využívané u moderních snímačů pro měření teploty (dotykové a bezdotykové teploměry, termokamery), tlaku (tenzometrické, kapacitní, rezonanční snímače), průtoku (průtokoměry indukční, ultrazvukové, vírové, Coriolisovy, tepelné), hladiny (kapacitní, ultrazvukové a radarové hladinoměry) a pro měření složení kapalných a plynných směsí (vybrané analyzátory kapalin a plynů).
Aim of the course - Czech
Last update: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (09.09.2015)

Cílem studia je prohloubení znalostí o principech a vlastnostech moderních snímačů technologických veličin a o možnostech jejich využití v praxi.

Descriptors - Czech
Last update: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (09.09.2015)

technická měření, čidla, senzory, snímače teploty, tlaku, průtoku, hladiny, složení,

Literature - Czech
Last update: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (09.09.2015)

Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P. a kol. Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Key Publishing 2015 (Z).

McMillan G.K., Considine D.M.: Process/Industrial Instruments and Controls Handbook. McGraw/Hill, New York, 1999 (Z).

Smith, C. J.: Basic Process Measurement. Wiley, 2009 (D).

Lipták B. G.: Process Measurement and Analysis. CRC Press 2003 (D).

Ďaďo, S. Bejček, L. Platil, A.: Měření průtoku a výšky hladiny. BEN Praha, 2005 (D).

Chudý V., Palenčár R., Kureková E., Halaj M.: Meranie technických veličín. STU Bratislava 1999 (D).

Learning resources - Czech
Last update: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (09.09.2015)

http://www.vscht.cz/ufmt/

(Elektr. pomůcky - předm. dokt. studia - Měření technologických veličin)

Teaching methods - Czech
Last update: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (09.09.2015)
  • přednášky,
  • samostatné studium,
  • zpracování individuálního projektu.
Syllabus - Czech
Last update: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (09.09.2015)

1. Skladba měřicího řetězce. Statické a dynamické vlastnosti měřicích přístrojů.

2. Měření teploty (dotykové metody - snímače termoelektrické, odporové; kalibrace snímačů teploty).

3. Měření teploty (bezdotykové metody - IČ-teploměry, termokamery, termografie a termodiagnostika; kalibrační kontrola).

4. Měření tlaku (elektrické snímače tlaku - tenzometrické, kapacitní, piezoelektrické, rezonanční; snímače extrémních tlaků, snímače vakua; kalibrace snímačů tlaku).

5. Měření průtoku (objemové a rychlostní metody - objemová měřidla, průtokoměry indukční, ultrazvukové, vírové; měření průtoku v otevřených kanálech).

6. Měření průtoku (hmotnostní průtokoměry - průtokoměry Coriolisovy, tepelné).

7. Měření hladiny (elektrické snímače polohy hladiny - snímače vodivostní, kapacitní, optické, ultrazvukové, radarové, ionizační).

8. Měření hmotnosti (průmyslová vážicí technika)

9. Měření vlhkosti (měření v plynech a v pevných látkách).

10. Měření složení kapalných médií (snímače hustoty, elektrické vodivosti, elektrochemické).

11. Měření složení plynných směsí (snímače tepelně-vodivostní, katalytické, polovodičové).

12. Měření složení plynných směsí (analyzátory fotometrické, magnetické, s ionizačními detektory, elektrochemické).

13. Zpracování individuálního projektu technologického měření.

14. Zpracování individuálního projektu technologického měření.

Entry requirements - Czech
Last update: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (09.09.2015)

žádné

Registration requirements - Czech
Last update: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (09.09.2015)
  • žádné,
  • je vítáno absolvování předmětu Měřicí a řídicí technika (N444004)

Course completion requirements - Czech
Last update: Kadlec Karel doc. Ing. CSc. (09.09.2015)

Vypracování individuálního projektu, ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha