SubjectsSubjects(version: 908)
Course, academic year 2022/2023
  
Factory Process Simulation - D445011
Title: Simulace podnikových procesů
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Actual: from 2011
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Hanta Vladimír Ing. CSc.
Annotation - Czech
Last update: Hanta Vladimír Ing. CSc. (25.06.2013)
Předmět se zabývá modelováním, simulací a optimalizací podnikových procesů, které lze popsat jako systémy diskrétních událostí. Jsou to zejména várkové a kusové výrobní procesy a logistické, dopravní a obslužné systémy. Pozornost je věnována i modelování náhodných jevů, jako jsou výpadky, poruchy a neplánované opravy. Předmět je zaměřen prakticky, ale poskytuje i dostatečný teoretický základ založený na teorii front, Petriho sítí a diskrétní optimalizaci. K modelování těchto procesů a provádění simulačních a optimalizačních experimentů jsou využívány moderní modelovací, simulační a optimalizační nástroje.
Literature - Czech
Last update: Hanta Vladimír Ing. CSc. (29.04.2014)

[1] Dlouhý M.,Fábry J., Kuncová M., Hladík T.: Simulace podnikových procesů. Computer Press, Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1649-4.

[2] Leemis L.M., Park S.K.: Discrete-Event Simulation: A First Course. Pearson Prentice Hall, 2006. ISBN 0-13-142917-5.

[3] Peterson J.L.: Petri Net Theory and the Modeling of Systems. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1981. ISBN 0-13-661983-5.

[4] Robinson S.: Successful Simulation. McGraw-Hill, London, 1994. ISBN 0-07-707622-2.

[5] Gros I. : Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada, Praha 2003. ISBN 80-247-0421-8.

[6] Banks J., Carson J.S. II, Nelson B.L., Nicol D.M.: Discrete-event System Simulation. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, 2005. ISBN 0-13-129342-7.

[7] Cassandras C.G., Lafortune S.: Introduction to Discrete Event Systems. Springer, New York, 2008. ISBN 978-0-387-33332-8.

Syllabus - Czech
Last update: Hanta Vladimír Ing. CSc. (29.04.2014)

1. Základní principy počítačového modelování a simulace, srovnání s matematickým modelováním.

2. Teoretické základy: teorie front a hromadné obsluhy, Petriho sítě, diskrétní optimalizace.

3. Postup tvorby počítačového modelu, princip DDD (Define, Detail, Display), využití knihoven prvků.

4. Diskrétní simulační prvky, modelování materiálových toků systémem, spojité simulační prvky, spolupráce s diskrétními prvky.

5. Zásady provádění simulačních experimentů, tvorba scénářů, optimalizace modelu.

6. Tvorba modelů vybraných typických procesů, praktické aspekty počítačových simulací.

 
VŠCHT Praha