SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Mechanisms of Polymerization Reactions - M112004
Title: Mechanismy polymeračních reakcí
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Sysel Petr prof. Ing. CSc.
Interchangeability : N112010
Annotation -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)
Mechanisms of step and chain (radical, ionic, stereospecific)polymerizations, copolymerizations and polymer reactions are lectured. Evaluations of the selected kinetic and thermodynamic experimental data of polymerizations are practised. Prerequisities: macromolecular chemistry. Instructions concerning the examination are provided at the Department of Polymers.
Aim of the course -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

Students will be able to:

characterize selected polymer syntheses with respect to their mechanisms

suggest procedures of the preparation of polymers with desired properties

solve problems especially focused on kinetic and thermodynamic aspects of polymerization processes

Literature -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

A:Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (http://www.vscht.cz/pol/)

Learning resources -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley&Sons (http://www.vscht.cz/pol/)

Requirements to the exam - Czech
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

Kontrola studia: 3 písemné testy v průběhu semestru (každý 0-100 bodů). Pro získání zápočtu je nutno dosáhnout minimálně 225 bodů. Při nesplnění požadavku je třeba absolvovat souhrnný test (nutno dosáhnout minimálně 75 bodů). Při písemné zkoušce (0-100 bodů) je třeba dosáhnout minimálně 75 bodů. Při získání 74 a méně bodů je nutno písemnou zkoušku vykonat znovu. K samotné zkoušce jsou vyžadovány znalosti v rozsahu přednášené a procvičované tématiky (viz sylaby předmětu).

Podmínky prokazatelné účasti: absolvování 3 písemných testů

Syllabus -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

1. Introduction. Nomenclature of polymer. Classification of polymerization reactions.

2. Step-growth polymerizations.

3. Special polymers.

4. Chain-growth polymerizations.

5. Mechanisms of radical polymerizations.

6. Mechanisms of ionic and stereospecific polymerizations.

7. Living and controlled polymerizations.

8. Copolymerization.

9. Polymerization of cyclic monomers.

10. Inorganic polymers.

11. Reactions of polymers.

12. Evaluation of the selected kinetic experimental data of polymerizations.

13. Evaluation of the selected thermodynamic experimental data of polymerizations.

14. Trends in macromolecular chemistry.

Registration requirements -
Last update: Hladíková Jana (04.01.2018)

Macromolecular chemistry, Organic chemistry I (basic)

Course completion requirements -
Last update: Sysel Petr prof. Ing. CSc. (15.02.2018)

Completion of requirements

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha