SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Distributed version control systems - M143051
Title: Verzovací systémy
Guaranteed by: Department of Informatics and Chemistry (143)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/10, C [HS]
Capacity: unknown / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Znamenáček Jiří Ing.
Jirát Jiří Ing. Ph.D.
Class: Kurz CŽV
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Kurs seznámí účastníky s nejpoužívanějšími verzovacími systémy, jejichž použití kromě vývoje softwaru zahrnuje i jakékoliv aktivity vyžadující robustní ukládání historických dat. Studenti se naučí základům práce s distribuovanými verzovacími systémy (jako jsou například Mercurial a Git) – vytvoření repozitáře, jeho konfigurace, klonování a inicializace, standardní práce s repozitářem (přidávání a zanesení změn, odstraňování a opravy chyb, sledování změn a rozdílů a podobně).
Last update: Znamenáček Jiří (30.07.2019)
Literature - Czech

Chacon, Scott; Straub, Ben: „Pro Git, 2nd Edition“. Apress, 2014. ISBN 978-1484200773

Elektronická verze: https://git-scm.com/book/en/v2

Český překlad prvního vydání viz: https://knihy.nic.cz

Last update: Znamenáček Jiří (31.07.2019)
Syllabus - Czech

1. Stručný přehled typů verzovacích systémů

2. Git – Konfigurace uživatele a repozitáře

3. Git – Základní práce s repozitářem

4. Git – Sledování stavu repozitáře

5. Git – Náprava chyb

6. Git – Vzdálený repozitář

7. Git – Paralelní vývojové větve

8. Git – Práce s více zdroji

9. Práce se systémem Mercurial

Last update: Znamenáček Jiří (31.07.2019)
 
VŠCHT Praha