SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Introduction to programming with Python - M143052
Title: Základy programování v jazyce Python
Guaranteed by: Department of Informatics and Chemistry (143)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, MC [HS]
Capacity: unknown / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Znamenáček Jiří Ing.
Class: Kurz CŽV
Annotation - Czech
Úkolem kurzu je osvojit si základy programování pomocí jazyka Python, který dnes patří ve vědecké komunitě mezi nejrozšířenější. Kromě základních prvků řízení běhu programu se studenti seznámí s typovým systémem jazyka a specifickými konstrukcemi usnadňujícími a zpřehledňujícími nejčastější operace (jako je práce s textovými a binárními soubory nebo numerické výpočty).
Last update: Znamenáček Jiří (31.07.2019)
Literature - Czech

Mark Pilgrim: „Ponořme se do Pythonu 3“. Český překlad http://diveintopython3.py.cz .

Původní zdrojový kód knihy: https://github.com/diveintomark/diveintopython3

Last update: Znamenáček Jiří (31.07.2019)
Syllabus - Czech

1. Ekosystém jazyka Python, moduly a balíčky

2. Základní datové typy a operátory

3. Programové řídicí konstrukce

4. Funkce

5. Testování a ladění kódu

6. Knihovna Numpy a numerické výpočty

7. Interakce s prostředím, zrychlování kódu

8. Třídy v Pythonu, magické metody a jejich užití

9. Vybrané knihovní moduly

Last update: Znamenáček Jiří (31.07.2019)
 
VŠCHT Praha