SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Laboratory Project of Programm SVL II - M150009
Title: Laboratorní projekt programu SVL II
Guaranteed by: Department of Organic Chemistry (110)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:8
E-Credits: winter s.:8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/12, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Belongs to the student work of type: projekt
Guarantor: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Školáková Tereza Ing. Ph.D.
Class: Specializační laboratoř
Annotation -
The aim of the Laboratory Project of Programm SVL II is the students´ active participation in a particular scientific research project of the department. Students can start from the work prepared as a part of the Laboratory Project of Programm SVL I. The main task is individual experimental work specified by the supervisor.
Last update: Kundrát Ondřej (22.02.2018)
Literature -

R: The literature recommended by supervisors

A: The On-line database , e.i. Web of Knowledge, Scopus, Reaxys, etc..

Last update: Kundrát Ondřej (22.02.2018)
Syllabus -

Whole semester experimental project resulting in a diploma thesis realised in the subsequent semester.

Last update: Kundrát Ondřej (22.02.2018)
Registration requirements -

Laboratory Project of Programm SVL I

Last update: Kundrát Ondřej (22.02.2018)
Course completion requirements - Czech

Na závěr semestru odevzdá student písemnou zprávu. Hodnocení provádí vedoucí projektu.

Last update: Kundrát Ondřej (22.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 6 168
8 / 8 224 / 224
 
VŠCHT Praha