SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2023/2024
  
Water Technology: Laboratory Project - M217035
Title: Laboratorní projekt technologie vody
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/7, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Belongs to the student work of type: projekt
Guarantor: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Class: Specializační laboratoř
Interchangeability : N217036
Annotation -
Last update: Cibulková Jana Ing. (06.04.2023)
The aim of this course is to teach the students of the Water Technology programme how to use their knowledge in practice. During the semester the student will independently work on a research project. The student will write a report on his/her project, the project is concluded by an oral presentation. The student will use the results of this project in his/her diploma thesis.
Aim of the course -
Last update: Cibulková Jana Ing. (06.04.2023)

Students will be able to:

do literature review and, according to its results, choose a suitable solution to a given problem,

independently work on a research project,

evaluate experimental data and deduce correct conclusions,

present the results of their research.

Literature -
Last update: Cibulková Jana Ing. (06.04.2023)

R: recommended by the supervisor

Learning resources -
Last update: Cibulková Jana Ing. (06.04.2023)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety

Syllabus -
Last update: Cibulková Jana Ing. (06.04.2023)

1. Project assignment.

2.-13. Individual work on the project, consultations.

14. Defence of seminar work.

Registration requirements -
Last update: Cibulková Jana Ing. (06.04.2023)

Drinking Water Treatment and Supply, Biological Wastewater Treatment, Anaerobic Digestion Processes, Physico-chemical Methods of Wastewater Treatment

Course completion requirements - Czech
Last update: Cibulková Jana Ing. (06.04.2023)

Požadavky pro klasifikovaný zápočet:

1. vypracovat seminární práci;

2. obhájit tuto práci před zkušební komisí.

Téma seminární práce určí vedoucí projektu - tj. příslušný vedoucí diplomové práce (literární rešerše k DP, vyhodnocení dílčích experimentálních pokusů ...).

V posudku vedoucího a při samotné obhajobě jsou studenti hodnoceni např. podle následujících kritérií:

• Provedení kritické literární rešerše

• Laboratorní zručnost/schopnost získání spolehlivých laboratorních dat

• Zpracování a interpretace dat

• Formulace závěrů

• Samostatnost a iniciativní přístup při práci na projektu

• Grafická úroveň prezentace (přehlednost snímků, barevné řešení, …)

• Verbální a neverbální projev

• Jasná formulace cílů/výzkumných otázek/formulace smyslu dané práce

• Přehlednost popisu metodiky a demonstrace získaných dat

 
VŠCHT Praha