SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Applied sustainability science - M241007
Title: Aplikovaná věda o udržitelnosti
Guaranteed by: Department of Sustainability and Product Ecology (241)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Kočí Vladimír prof. Ing. Ph.D., MBA
Annotation
Jaký je vztah mezi člověkem a přírodou, mezi společností a ekosystémy, ekonomikou a klimatem? Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy vědy o udržitelnosti a aplikovat je v kontextu současné globální změny životního prostředí. Studenti budou povzbuzováni, aby se kriticky zabývali otázkami souvisejícími se současnými environmentálními krizemi a diskutovali o tom, jak se v těchto krizích orientovat, aby bylo dosaženo udržitelného rozvoje. Otázky udržitelnosti budou diskutovány nejen z pohledu přírodních věd a techniky, ale také z pohledu etiky, spravedlnosti, ekonomiky, lidských práv nebo rozvojových studií.
Last update: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Aim of the course

Hlavním cílem předmětu Aplikovaná věda o udržitelnosti je představit základní principy této multidisciplinární oblasti výzkumu. Sekundárním cílem je ukázat roličné perspektivy na řešení globálních environmentálních krizí a povzbudit kritické myšlení studentů o komplexních otázkách udržitelnosti.

Last update: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Literature

• HEINRICHS, H., P. MARTENS, G. MICHELSEN AND A. WIEK Sustainability Science, An Introduction. Edtion ed.: Springer Dordrecht, 2016. ISBN 978-94-017-7242-6.

• SAGE, Rowan F. Global change biology: A primer. Global Change Biology, 2020, 26.1: 3-30. https://doi.org/10.1111/gcb.14893

• RAWORTH, Kate. Doughnut economics: seven ways to think like a 21st-century economist. Chelsea Green Publishing, 2017.

• CLARK, William C. (ed.). Sustainability science: a room of its own. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2007, 104.6: 1737-1738. https://doi.org/10.1073/pnas.0611291104

• BIGGS, Reinette; SCHLÜTER, Maja; SCHOON, Michael L. (ed.). Principles for building resilience: sustaining ecosystem services in social-ecological systems. 2015.

• ROBEYNS, Ingrid. What, if anything, is wrong with extreme wealth?. Journal of Human Development and Capabilities, 2019, 20.3: 251-266. https://doi.org/10.1080/19452829.2019.1633734

• WILLETT, W., et al., Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. The Lancet, 2019. 393(10170): p. 447-492.

• IPCC, 2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. doi: 10.1017/9781009157926

• Lewis, S., Maslin, M. Defining the Anthropocene. Nature 519, 171–180 (2015). https://doi.org/10.1038/nature14258

• TAYLOR, Bron, et al. The need for ecocentrism in biodiversity conservation. Conservation Biology, 2020, 34.5: 1089-1096. DOI: 10.1111/cobi.13541

• DÍAZ, Sandra, et al. Assessing nature's contributions to people. Science, 2018, 359.6373: 270 272. doi: 10.1126/science.aap8826

• STERMAN, John D. All models are wrong: reflections on becoming a systems scientist. System Dynamics Review: The Journal of the System Dynamics Society, 2002, 18.4: 501-531. doi:https://doi.org/10.1002/sdr.261

Last update: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Learning resources

Study materials on the department's intranet website.

Last update: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Syllabus

1. Lidé a životní prostředí: vztah, etické a morální principy, hodnoty a světonázory

2. Udržitelnost: definice, přístupy

3. Země jako komplexní adaptivní systém: stabilní stavy, zpětné vazby, hranice zemského systému, adaptivní cykly

4. Klimatická krize: scénáře RCP, body zvratu v oblasti klimatu, klimatická spravedlnost, distribuce dopadů

5. Krize biologické rozmanitosti: nástroje ochrany ekosystémů a jejich odůvodnění, dimenze a proměnné

6. Krize znečištění: NIMBY a rámec environmentální spravedlnosti, odpovědnost za znečištění

7. Kvantitativní analýza udržitelnosti: stopy, HDP, HDI, labelling, greenwashing

8. Zdroje: fosilní, obnovitelné, voda, půda, ekosystémové služby

9. Společnost a rozvoj: přístupy v oblasti výživy, vzdělávání, genderu, lidských práv a možností

10. Ekonomika: chudoba, rovnost (spravedlnost), hospodářský růst, nerůst

11. Správa věcí veřejných: moc, tvorba politik, participace

12. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

Last update: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Registration requirements

None.

Last update: Kočí Vladimír (09.06.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha