SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Biophysical Chemistry - M320001
Title: Biofyzikální chemie
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/1, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D.
Marková Michaela Ing. Ph.D.
Interchangeability : N320021
Is interchangeable with: N320021
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Hladíková Jana (13.12.2017)
The lectures are focused on description of physical-chemical aspects of biological systems and use of physical-chemical terms to describe and solve the problems in biological systems. Students will have an overview of the most important concepts and methodology of modern biophysical chemistry as well as structural methods for description of biomacromolecules.
Aim of the course -
Last update: Hladíková Jana (13.12.2017)

Students will be able to:

Describe basic biochemical processes by mathematical methods used in physical chemistry.

Apply the principles of physical chemistry in interpretation and solving problems occuring in biological systems. The problems solution includes numerical analysis of chosen physical chemistry parameters.

Independently propose a method and design a protocol for experimental determination of chosen physical chemistry parameters in biological systems and analyse obtained data.

Literature -
Last update: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D. (29.10.2018)

R: Atkins P.,de Paula J.,Physical Chemistry for the Life Sciences,Oxford University Press,2015, ISBN 0199564280

R: Bergethon P.R.,The Physical Basis of Biochemistry,Springer-Verlag New York Inc.,2010, ISBN 1441963235

A: Nelson D.L., Cox M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, W.H.Freeman, 2017, ISBN 9781464126116

Learning resources -
Last update: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D. (10.01.2018)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=333

Requirements to the exam - Czech
Last update: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. (09.08.2023)

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Písemná část testuje schopnost studenta řešit konkrétní příklady (včetně numerického řešení) i jeho teoretické znalosti.

Syllabus -
Last update: Hladíková Jana (13.12.2017)

1. Position of biophysical chemistry in the system of natural science

2. Bioenergetics I

3. Bioenergetics II (non-equilibrium thermodynamics)

4. The importance of noncovalent interactions for biological systems

5. The general characteristics of protein structure

6. Methods of kinetics measurement of biological processes

7. Pharmacokinetics

8. Structure and function of biological membranes

9. Biological processes associated with membranes: biochemistry of vision, electron transport chain and photosynthesis

10. Electrochemical processes in biological systems

11. The use of spectrophotometry in biochemical laboratory

12. The use of radiochemistry for the study of biological processes

13. Methods for the study of protein structure I: NMR and X-ray crystallography

14. Methods for the study of protein structure II: circular dichroism and fluorescence spectroscopy

Registration requirements -
Last update: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Biochemistry

Physical chemistry

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.2 5
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.8 51
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha