SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Biophysical Chemistry - M320001
Title: Biofyzikální chemie
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/1, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D.
Marková Michaela Ing. Ph.D.
Interchangeability : N320021
Is interchangeable with: N320021
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The lectures are focused on description of physical-chemical aspects of biological systems and use of physical-chemical terms to describe and solve the problems in biological systems. Students will have an overview of the most important concepts and methodology of modern biophysical chemistry as well as structural methods for description of biomacromolecules.
Last update: Hladíková Jana (13.12.2017)
Aim of the course -

Students will be able to:

Describe basic biochemical processes by mathematical methods used in physical chemistry.

Apply the principles of physical chemistry in interpretation and solving problems occuring in biological systems. The problems solution includes numerical analysis of chosen physical chemistry parameters.

Independently propose a method and design a protocol for experimental determination of chosen physical chemistry parameters in biological systems and analyse obtained data.

Last update: Hladíková Jana (13.12.2017)
Literature -

Obligatory:

  • Physical chemistry for the life sciences, Atkins, P. W., De Paula, Julio, 2006
  • The physical basis of biochemistry, the foundations of molecular biophysics, Bergethon, P. R., Bergethon, Kristin E., 2010

Recommended:

  • Lehninger principles of biochemistry, Nelson, David L., Cox, Michael M., Lehninger, Albert L., 2013

Last update: Holík Purkrtová Zita (24.06.2024)
Learning resources -

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=333

Last update: Holík Purkrtová Zita (10.01.2018)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Písemná část testuje schopnost studenta řešit konkrétní příklady (včetně numerického řešení) i jeho teoretické znalosti.

Last update: Lipovová Petra (09.08.2023)
Syllabus -

1. Position of biophysical chemistry in the system of natural science

2. Bioenergetics I

3. Bioenergetics II (non-equilibrium thermodynamics)

4. The importance of noncovalent interactions for biological systems

5. The general characteristics of protein structure

6. Methods of kinetics measurement of biological processes

7. Pharmacokinetics

8. Structure and function of biological membranes

9. Biological processes associated with membranes: biochemistry of vision, electron transport chain and photosynthesis

10. Electrochemical processes in biological systems

11. The use of spectrophotometry in biochemical laboratory

12. The use of radiochemistry for the study of biological processes

13. Methods for the study of protein structure I: NMR and X-ray crystallography

14. Methods for the study of protein structure II: circular dichroism and fluorescence spectroscopy

Last update: Hladíková Jana (13.12.2017)
Registration requirements -

Biochemistry

Physical chemistry

Last update: Holík Purkrtová Zita (15.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.2 5
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.8 51
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha