SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Conception of laboratory diagnostic tests - M320005
Title: Koncepce laboratorních a diagnostických vyšetření
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Šebesta Ivan MUDr. CSc.
Jirsa Milan prof. MUDr. Mgr. CSc.
Interchangeability : N320027
Annotation -
The aim of the course is to introduce the general concept of laboratory diagnostic tests, especially: a) indicators of quality of examinations and laboratories as a whole (lectures 1-4) b) the application of science in the modern laboratory practice c) other diagnostic methods, such as histological, molecular-genetic, hematologic, etc. "Classical" clinical-biochemical tests, were covered familiar in the previous subject "Determination of analytes in medicine".
Last update: Hladíková Jana (13.12.2017)
Aim of the course -

Students will able to:

gain knowledge of the overall work flow of laboratories, quality control of analytical methods as well as other diagnostic laboratory methods used in medical practice.

Last update: Hladíková Jana (13.12.2017)
Literature -

R:Schneiderka P. a kol., Stanovení analytů v klinické biochemii,1.část, Praha, Karolinum,1999, 80-7184-761-5

R:Schneiderka P. a kol., Kapitoly z klinické biochemie,Karolinum, 2004, 80-246-0678-X

A:Zima T. a kol.: Laboratorní diagnostika, třetí doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2013, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)

A:Racek, J. a kol.: Klinická biochemie. Druhé, přepracované vydání Galén + Karolinum, Praha, 2006, 80-7262-324-9

A:Štern, P.a kol.: Obecná a klinická biochemie. Praha, Karolinum, 2011, 978-80-246-1979-8

A: Mačák J., Mačáková J. a Dvořáčková J.: Patologie. 2., doplněné vydání.

Grada Publishing 2012, 978-80-247-3530-6

Last update: Hladíková Jana (13.12.2017)
Learning resources -

none

Last update: Hladíková Jana (13.12.2017)
Syllabus -

1.The concept of clinical biochemistry, education, licensing and accreditation

2.Workflow in the clinical laboratory

3.Validation and comparison of laboratory methods; intra-and inter-laboratory control

4.Preanalytical aspects of clinical biochemistry

5.Rare analysis

6.Information systems in medicine

7.Informatics and scientific documentation

8.Laboratory tests in hematology

9.The concept and practice of transfusion services

10.The importance of histology in the diagnosis

11.Preparation of histological slides

12.Histological evaluation of pathological findings

13.Laboratory and functional tests in gastroenterology; cerebrospinal fluid

14.Molecular genetic tests

Last update: Hladíková Jana (13.12.2017)
Entry requirements - Czech

Výuka probíhá vždy v úterý od 13,00-14,30 v seminární místnosti Ústavu Lékařské Biochemie a Laboratorní Diagnostiky (ÚLBLD)1.LF UK,Kateřinská 32, Praha 2,přízemí, č.dv.1.090 (vpravo za studijním odd.)

První den výuky: 19.9.2017

Last update: Hladíková Jana (13.12.2017)
Registration requirements -

Pathobiochemistry I, Pathobiochemistry II, Analyte Determination in Medicine, Analyte Determination:Laboratory I.

Last update: Hladíková Jana (13.12.2017)
Course completion requirements -

Oral exams

Last update: Hochel Igor (31.01.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha