SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
  
Analyte Determination in Medicine - M320006
Title: Stanovení analytů v medicíně
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Šebesta Ivan MUDr. CSc.
Jirsa Milan prof. MUDr. Mgr. CSc.
Interchangeability : N320028
Annotation -
Last update: Hladíková Jana (13.12.2017)
The aim of the subject is to obtain knowledge of the principles and possibilities of measurement of relevant diagnostic metabolites in clinical biochemistry, including the accuracy and quality control of analytical methods. In addition, students will learn to interpret important clinical biochemistry tests.
Aim of the course -
Last update: Hladíková Jana (13.12.2017)

Students will be able to:

gain knowledge of how to determine diagnostic metabolites used in clinical practice.

correctly interpret basic clinical biochemistry tests in their future practice.

Literature -
Last update: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (01.02.2018)

R:Schneiderka P. a kol., Kapitoly z klinické biochemie, Karolinum, 2004, 80-246-0678-X

R:Chromý V. a kol., Bioanalytika, analytická chemie v laboratorní medicíně, Masarykova univerzita Brno, 1992, 80-210-2917-X

R:Doležalová V. a kol., Principy biochemických vyšetřovacích metod.I a II.část, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno,1995

A:Zima T. ed. Laboratorní diagnostika, třetí, doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2013, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)

Learning resources -
Last update: Hladíková Jana (13.12.2017)

none

Syllabus -
Last update: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (01.02.2018)

1.Determination of clinically significant ions in biological materials I

2.Determination of clinically significant ions in biological materials II

3.Determination of clinically significant substrates:glucose,other carbohydrates, glycated hemoglobin

4.Determination of acid-base balance

5.Total protein, albumin, aminoacids

6.Urea, creatinine,uric acid,nucleotides

7.Bilirubin, hemoglobin

8.Cholesterol, bile acids, triglycerides, lipoproteins

9.Determination of clinically significant enzymes I

10.Determination of clinically significant enzymes II

11.Biochemical tests in inborn errors of metabolism

12.Cardiac markers

13.Tumor markers

14.Drug monitoring, Amplichip

Registration requirements -
Last update: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (31.01.2018)

Biochemistry

Course completion requirements -
Last update: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (31.01.2018)

Oral exams

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha