SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Eukaryotic Microbiology - M320052
Title: Eukaryotní mikrobiologie
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1749
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Leonhardt Tereza Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Kurz Eukaryotní mikrobiologie navazuje na přednášky z Biologie, Mikrobiologie, Biochemie a Molekulární biologie a má za cíl prohloubit znalosti studentů o biologii protozoí, řas, hub a lišejníků, kteréžto jsou opomíjenými, ale z ekologického i biotechnologického hlediska velmi důležitými a zajímavými skupinami eukaryot. Důraz bude kladen na základní utřídění taxonomického obrazu této rozsáhlé skupiny eukaryot, fylogenetický vývoj, význam v přírodě i pro člověka z nepříznivých i příznivých hledisek. V závěru kurzu se studenti seznámí s tématem přispívání na Wikipedii.
Last update: Lipovová Petra (12.10.2023)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

taxonomicky zařadit eukaryotní organismy a navrhnout strategii na určení jejich fylogenetického zařazení,

popsat a vysvětlit recentní teorie vzniku eukaryotních buněk,

navrhnout využití hub a řas v biotechnologických aplikacích,

posoudit výhody a nevýhody využití hub a řas v bioremediačních technologiích,

vytvořit článek na Wikipedii.

Last update: Leonhardt Tereza (19.11.2021)
Literature - Czech

D: Deacon, J.W.: Fungal Biology, 4th Edition, Blackwell Publishing, 2013, 9781405130660

D: Graham, L.E., Graham, J.M., Wilcox, L.W., Cook, M.E.: Algae (Third Edition), LJLM Press, 2016, 9780986393532.

D: Esteban, G.F., Fenchel, T.M.: Ecology of Protozoa (Second Edition), Springer, 2020, 9783030599782

Last update: Lipovová Petra (12.10.2023)
Learning resources - Czech

Přednášky v elektronické podobě zveřejněné na e-learning.vscht.cz

Last update: Leonhardt Tereza (19.11.2021)
Teaching methods - Czech

Výuka probíhá formou přednášek, samostudia v aplikaci e-learning a workshopu (Wikipedia).

Last update: Leonhardt Tereza (19.11.2021)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je zakončen písemnou zkouškou v aplikaci e-learning.

Last update: Kubová Petra (03.07.2023)
Syllabus - Czech

1. Eukaryogeneze

2. Eukaryotní diverzita 1: Úvod, Obazoa, Excavata

3. Eukaryotní diverzita 2: Amoebozoa, Sar

4. Eukaryotní diverzita 3: Sar

5. Eukaryotní diverzita 4: Archeplastida

6. Zvaná přednáška I

7. Houby 1: vznik, parazité, saprotrofové, mykorhiza

8. Houby 2: využití hub v biotechnologiích životního prostředí

9. Zvaná přednáška II

10. Biotechnologie řas

11. Práce s informačními zdroji na Wikipedii

12. Flash talks

13. Vlastní tvůrčí činnost na Wikipedii

14. Prezentace článku na Wikipedii

Last update: Lipovová Petra (12.10.2023)
Registration requirements - Czech

Biologie, Mikrobiologie, Biochemie, Molekulární biologie

Last update: Leonhardt Tereza (19.11.2021)
Course completion requirements - Czech

Součástí hodnocení studenta je také publikace vlastního článku na české Wikipedii.

Last update: Kubová Petra (03.07.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha