SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2023/2024
  
Semester Project - M402043
Title: Semestrální projekt - rešerše k DP
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/5, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Belongs to the student work of type: projekt
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Urban Štěpán prof. RNDr. CSc.
Mestek Oto prof. Ing. CSc.
Sýkora David prof. Dr. RNDr.
Class: Specializační laboratoř
Annotation -
Last update: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (12.01.2018)
Guided by the appointed teacher, students carry out a bibliographic search on a given subject (usually related to the diploma work).
Aim of the course -
Last update: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

Students learn to work with bibliographic sources and the relevant information compile into a logical text, describing current state of the research in the given problematic.

Literature -
Last update: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

Students look for the literature alone.

Learning resources -
Last update: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

None.

Syllabus -
Last update: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D. (07.02.2020)

Themes of the bibliographic search are announced in the first month of the semester, submission date is decided by the head of the Department of Analytical Chemistry (usually 14th week of a semester).

Registration requirements -
Last update: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (12.01.2018)

Passing a course on chemical informatics.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mestek Oto prof. Ing. CSc. (22.02.2018)

Podmínkou zakončení práce je odevzdání rešeršní práce vypracované na dané téma. Práce musí být odevzdána v určeném termínu, svázaná a předem schválená vedoucím diplomové práce.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 2.5 70
Práce na individuálním projektu 3.5 98
6 / 5 168 / 140
 
VŠCHT Praha