SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Semestral project - forensic chemistry - M402048
Title: Semestrální práce - forenzní chemie
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (402)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, MC [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Řezanka Pavel doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Škeříková Veronika Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět zahrnuje ukázky kriminalistických a forenzních postupů počínaje ohledáním místa činu a zajištěním stop, dále přípravou vzorků pro chemické analýzy až po zpracování výsledků. Součástí předmětu je tvorba dvou projektů zaměřených na ohledání místa činu.
Last update: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Aim of the course - Czech

1. Absolvent získá znalosti o technikách zajišťování stop a o práci znaleckých ústavů v oblasti analytické chemie.

2. Absolvent získá dovednost ohledat místo činu včetně všech následných kroků.

Last update: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Literature - Czech

INNES Brian, Vědci proti zločinu (svět moderní forenzní vědy), Praha 2010, Naše vojsko, ISBN 978-80-206-1105-5

KONRÁD Zdeněk a kol., Kriminalistika – Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky, Plzeň 2014, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 318 s., ISBN 978-80-7380-535-7

PORADA Viktor, STRAUS Jiří, Kriminalistické stopy, Plzeň 2012, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,506 s., ISBN 978-80-7380-396-4

MATYAS, R, PACHMAN, J.: Primary explosives, Berlin 2013, Springer

PRADA, P.A.; CURRAN, A.M.; FURTON, K.G.: Human Scent Evidence. CRC Press, Boca Raton (2015).

Last update: Řezanka Pavel (15.02.2018)
Syllabus - Czech

1. týden: Seznámení se s harmonogramem předmětu a podmínkami pro jeho absolvování. Přednáška na téma Ohledání místa činu. Zahájení práce na projektech.

5. týden: Prezentace projektů

6. týden: Přednáška na vybrané techniky týkající se převážně Ohledání místa činu

7. týden: Dopolední ohledání místa činu, zahájení práce na projektu

13. týden: Prezentace projektu

Last update: Řezanka Pavel (12.09.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0.9 26
Účast na seminářích 2 56
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha