SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Measurement in Environmental Protection - M444007
Title: Měření v ochraně životního prostředí
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kopecká Jitka Ing. Ph.D.
Interchangeability : AM444007, S444008
Is interchangeable with: AM444007
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Předmět seznamuje studenty s měřicími přístroji a postupy využitelnými v moderním pojetí ochrany a monitoringu životního prostředí. Životní prostředí lze též definovat pomocí tří základních složek – vzduch, voda, půda – jejichž fyzikální i chemické vlastnosti jsou detailně diskutovány. Posluchači se rovněž seznámí se základy oboru meteorologie jakožto vědy popisující stav zemské atmosféry.
Last update: Kopecká Jitka (28.05.2019)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

Základní terminologii měřicí techniky.

Posoudit vhodnost daného měřicího přístroje či metody při monitorování životního prostředí.

Charakterizovat jednotlivé aspekty životního prostředí z pohledu fyzikálních a chemických veličin.

Last update: Kopecký Dušan (27.04.2018)
Literature - Czech

Z: Bednář J.: Meteorologie: Úvod do studia dějů v zemské atmosféře, 2003, ISBN 80-7178-653-5

Lipták B. G.: Process Measurement and Analysis, 2003, CRC Press, ISBN 0849310830

Abhishek T., Ian W.: Air Pollution: Measurement, Modelling and Mitigation, CRC Press, ISBN-10: 9781498719452

Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P.: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách, 2015, VŠCHT Praha, ISBN 978-80-7418-284-6

Last update: Kopecká Jitka (28.05.2019)
Learning resources -

The lectures (in form of presentations) are available after login to the Department of Physics and Measurements (ufmt.vscht.cz) in the Education support.

Last update: Kopecká Jitka (28.05.2019)
Syllabus -

1. Basic terminology of environment, its monitoring and protection.

2. Smart City

3. Basic terminology of measuring technique, properties of measuring instruments

4. Introduction to meteorology; excursion

5. Meteorology: determination of basic meteorological variables; laboratory task

6. Meteorology: determination of secondary meteorological variables

7. Air: basic terminology, air pollution

8. Air: analysis of air pollution

9. Air: determination of particulate matter

10. Water: determination of physical properties; laboratory task

11. Water: determination of chemical composition

12. Soil: determination of physical properties

13. Radioactivity

14. Radioactivity measurement; laboratory task

Last update: Kopecká Jitka (28.05.2019)
Registration requirements - Czech

Fyzika I.

Last update: Kopecká Jitka (28.05.2019)
Course completion requirements - Czech

Vypracování samostatné práce na zadané téma, absolvování laboratorních úloh, závěrečná zkouška v písemné a ústní formě.

Last update: Kopecká Jitka (28.05.2019)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.1 30
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 24
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 136 / 140
 
VŠCHT Praha