SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2021/2022
  
Predictive Control - M445019
Title: Prediktivní řízení
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : N445085
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Predictive control is a course which summarises advanced control techniques. Continuous or discrete mathematical model is the basics for all these methods. Introduction to diofantic equatoins is ana essential part of the lectures. The course contains also application examples in order for the students to apply the acquired knowledge to the solution of engineering problems.
Aim of the course -
Last update: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Students will be able to:

  • use advanced and predictive control techniques (Pole Placement, Predictive Functional Control, Model Predictive Control)
  • Use optimization algorithms (linear programming, quadratic programming)
Literature -
Last update: Pátková Vlasta (20.04.2018)

R: Mareš, J. Hrnčiřík, P., Základy prediktivního řízení, VŠCHT Praha, 2012, 9788070808238

A: Balátě, J. Automatické řízení, BEN, Praha, 2004, 8073001489

Learning resources -
Last update: Pátková Vlasta (20.04.2018)

https://www.honeywellprocess.com/en-us/explore/products

Requirements to the exam - Czech
Last update: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou, získání zápočtu je přitom podmíněno aktivní účastí na cvičení a vypracování zadaných samostatných úloh.

Syllabus -
Last update: Pátková Vlasta (20.04.2018)

1) Continuous and discrete domain, difference equations, Z-transform.

2) Stability in discrete domain, delta models, discrete PID, IMC controller.

3) State space description.

4) Nonlinear and MIMO systems.

5) Adaptive control techniques.

6) Standard form of predictive control. Cost function, prediction model

7) Prediction model derivation

8) Numerical solution of control law.

9) Application example I

10) MATLAB Multi Parametric Toolbox.

11) Predictive control of MIMO systems.

12) Predictive control of nonlinear systems.

13) Application example II.

14) Application example III.

Registration requirements -
Last update: Pátková Vlasta (20.04.2018)

Mathematics I, Control theory

Course completion requirements - Czech
Last update: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (26.04.2018)

Vypracování a obhajoba sedmi ročníkových projektů: 0 - 25 bodů

Ústní zkouška: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha