SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
  
Macroeconomic Theory - M501007
Title: Makroekonomická teorie
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022 to 2022
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : AM501007
Is interchangeable with: AM501007, M501017, M501025, M501024, M501019
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (13.01.2021)
Kurz se věnuje analýze hospodářského cyklu prostřednictvím intertemporálních modelů. Výstupem je analýza české ekonomiky s využitím modelu MF ČR.
Literature - Czech
Last update: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

Z: POŠTA, V. Ekonomie pro navazující magisterské studium na VŠCHT v Praze, 2020.

D: WICKENS M. Macroeconomic Theory, A Dynamic General Equilibrium Approach, second edition. Princeton University Press. 2011.

Syllabus - Czech
Last update: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

1. Keynesovská funkce spotřeby. Dynamická funkce spotřeby.

2. Tobinova teorie investic.

3. Analýza běžného účtu platební bilance prostřednictvím funkce čistého exportu a čistého kapitálového toku.

4. Mezičasový model běžného účtu platební bilance.

5. Dynamika veřejného dluhu. Udržitelnost veřejného zadlužení.

6. Vliv vládního sektoru na reálnou ekonomiku. Fiskální multiplikátory.

7. Calvův model a nová keynesovská Phillipsova křivka.

8. Analýza inflace prostřednictvím nové keynesovské Phillipsovy křivky.

9. Model vyhledávání na trhu práce. Beveridgeova křivka. Strukturální nezaměstnanost.

10. Poptávka po penězích typu money-in-the-utility. Cílování inflace.

11. Parita úrokových měr.

12. Parita úrokových měr a přestřelování měnového kurzu.

13. Dynamický stochastický model všeobecné rovnováhy české ekonomiky.

14. Analýza chování české ekonomiky prostřednictvím dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy.

Course completion requirements - Czech
Last update: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (11.09.2020)

Student musí získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.

 
VŠCHT Praha