SubjectsSubjects(version: 950)
Course, academic year 2023/2024
  
Innovations Management and Innovation Project - M501014
Title: Řízení inovací a inovační projekt
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: AM501014
This subject contains the following additional online materials
Literature - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Z: Schilling, M. A., & Shankar, R. (2019). Strategic management of technological innovation. McGraw-Hill Education.

Z: Případové studie, video materiály a další studijní materiály sdílené se studenty v systému Moodle, případně prostřednictvím MS TEAMS.

D: Christensen, C. M. (2013). The innovator's dilemma: when new technologies cause great firms to fail. Harvard Business Review Press.

D: Dodgson, M., Gann, D. M., & Phillips, N. (Eds.). (2013). The Oxford handbook of innovation management. OUP Oxford.

D: Tidd, J., & Bessant, J. (2014). Strategic innovation management. John Wiley & Sons.

D: Veber, J., Scholleová, H., Špaček, M., Švecová, L., & Ostapenko, G. F. (2016). Management inovací. Management Press.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Zápočet: online testy z článků, literatury a dalších výstupů k tématu, aktivita na cvičeních, reflexe

Zkouška: výsledek simulační hry (30 %), průběžné test (20 %), zkouška formou eseje (50 %)

Syllabus -
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (05.08.2022)

1. Introduction to the subject - what is innovation management

2. Competitiveness – concept of competitiveness, world economy, OECD and EU perspective, relationship to innovation

3. Support for innovation activities, Innovation clusters

4. Innovation – concept of innovation, typology of innovation

5. Innovation cycles and trends

6. Business innovation strategy

7. Innovation process – sequential vs. integrated management of the innovation process

8. Evaluation of innovations

9. Approaches to change management

10. Methods and techniques for innovation management

11. Intellectual property and its protection - industrial rights, other forms of protection

12. Economic aspects of innovation

13. Knowledge management - capital based on knowledge, intra-business

14. An alternative view on innovation management

Course completion requirements - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Zápočet: online testy z článků, literatury a dalších výstupů k tématu, aktivita na cvičeních, reflexe

Zkouška: výsledek simulační hry (30 %), průběžné test (20 %), zkouška formou eseje (50 %)

Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.9 54
Práce na individuálním projektu 1.2 34
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.8 22
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 30
Examination test 50
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 20

 
VŠCHT Praha