SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
Communication Systems and Networks - M501027
Title: Komunikační systémy a sítě
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Maga Dušan prof. Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Maga Dušan prof. Ing. Ph.D. (09.06.2022)
Telekomunikace – co to všechno znamená? Podíváme se do historie i do budoucnosti. Zkusíme to po drátě i bez drátů, a dokonce rychlostí světla (nebo téměř…), na zemi, pod vodou i ve vesmíru. Kupříkladu: • Jak vzniká elektrický proud? Malíř Morse. Alexander, ring the Bell! Telekomunikace z letadla. • Znáte nějaký Twisted Pair? Jak funguje pevná linka. • Jak se z telefonní sítě stává internet…. • Světlo a tma. Přenos informací světlem. • Proč jsou sítě „mobilní“? 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, atd.…čím více G, tím lépe? Jak u nás a jak jinde? • Satelitní systémy (J. Kepler + A. C. Clarke = E. Musk). Co mají společné Saturn a Země? Ví o mně navigace (projdeme se po Čakovicích - místě, kde se ztratil Chuck Norris)? • Jak funguje televize (i internetová): fotbalový zápas, a také drastický souboj Titánů. • Nejede WiFi? Co teď… • Proč není internet pro lidi, nýbrž pro věci. • Největší omyly v dějinách telco-byznysu. Předmět se úzkostlivě vyhýbá jakýmkoliv vzorcům a matematickým vztahům (ne vždy se to však podaří…) – hlavní slovo mají principy a názornost.
Literature
Last update: Maga Dušan prof. Ing. Ph.D. (23.09.2020)

SVOBODA, J. a kol. Telekomunikační technika (I., II, III díl). Praha: Odborné nakladatelství Hüthig&Beneš (povinná)

MAGA, D. Komunikační systémy a sítě. Praha: ČVUT, 2018. [online]. [cit. 2020-09-23]. Dostupné z: https://teams.microsoft.com/l/file/7AC90B2C-AFDA-405F-B082-837A14DA6B1F?tenantId=a5085469-d927-486a-966e-f350bf2fe08a&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvscht.sharepoint.com%2Fsites%2F837-O365-M501072Komunikansystmyast%2FSdilene%20dokumenty%2FGeneral%2FKomunika%C4%8Dn%C3%AD%20syst%C3%A9my%20a%20s%C3%ADt%C4%9B%20-%20z%C3%A1klady%20komunika%C4%8Dn%C3%AD%20techniky.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvscht.sharepoint.com%2Fsites%2F837-O365-M501072Komunikansystmyast&serviceName=teams&threadId=19:6c94a8a70427483e89b37d57d5d7cfae@thread.tacv2&groupId=ee881e9d-07b1-4137-b8f4-b0d023dc020f

Internetové zdroje (doporučená)

Requirements to the exam - Czech
Last update: Maga Dušan prof. Ing. Ph.D. (23.09.2020)

Předmět je ukončen zkouškou. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je v souladu s ECTS nutné dosáhnout min. 50% bodů (100 bodů = 100%, tudíž 1 bod = 1%).

Zkouška pozůstává ze závěrečného testu. Závěrečný test probíhá v prostředí MOODLE. Pozůstává z 25 otázek, které sytém MOODLE náhodně vybírá ze své databázi. Odpovědi na otázky mohou být rovnocenně váhovány tak, aby plný počet bodů byl dosažen při zvolení všech správných možných odpovědí na otázku a zároveň žádné z nesprávných možností. Za zvolení nesprávné možnosti systém body odečte, přičemž nelze spadnout pod 0 bodů za otázku.

Body z testu jsou považovány za průběžné hodnocení, které bude korigováno dle času absolvování testu následovně:

  • čas absolvování do 19 min a 59 sekund: bez odečtu bodů,
  • čas absolvování od 20 min do 24 minut a 59 sekund: odečte se 10 bodů z hodnocení testu,
  • čas absolvování od 25 min do 29 minut a 59 sekund: odečte se 20 bodů z hodnocení testu,
  • čas absolvování od 30 min do 34 minut a 59 sekund: odečte se 30 bodů z hodnocení testu,
  • čas absolvování od 35 min do 44 minut a 59 sekund: odečte se 40 bodů z hodnocení testu.
  • Po 45 minutách test definitivně končí.

Dle výsledného bodového hodnocení je klasifikace studenta následující:

A: 100-90 bodů

B: 89-80 bodů

C: 79-70 bodů

D: 69-60 bodů

E: 59-50 bodů

F: < 50 bodů

Syllabus
Last update: Maga Dušan prof. Ing. Ph.D. (08.12.2021)

1. Základní principy fungování komunikačních sítí, přenos hlasu a dat

2. Historický vývoj telekomunikačních sítí

3. Pevné sítě: PSTN, různé typy páteřních a přístupových sítí

4. xDSL: topologie, současnost a budoucí vývoj

5. Optické sítě: topologie, využití

6. Celulární mobilní sítě: hlavní využívané technologie, principy a jejich parametry.

7. (GSM a) CDMA

8. Satelitní komunikace

9. Technologická platforma IPTV

10. WiFi sítě a jejich využití

11. Next Generation Network - NGN

12. Technologie pro IoT: zigbee, sigfox a další

13. Kapacitní a výkonnostní plánování.

14. Výstavba sítě (po domluvě zkouškový termín)

 
VŠCHT Praha