SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2023/2024
  
Lean Manufacturing Implementation - M501033
Title: Praxe v Lean Managementu
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Guarantor: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Literature -
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Recommended:

1. Salvendy, Gavriel. Handbook of industrial engineering: technology and operations management. Wiley&Sons, 2001. ISBN 0-471-33057-4.

2. Košturiak, Ján. Jak zvyšovat produktivitu firmy. Žilina : inFORM, 2002. ISBN 8096858319.

3. LIKER, J.K. The Toyota Way: 14 Management Principles From The World's Greatest Manufacturer. New York : McGraw-Hill, 2004. ISBN 0-07-139231-9.

Complementary:

1. Basl, Josef. Teorie omezení v podnikové praxi : zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC. 1. vyd. Praha : Grada, 2003. ISBN 802470613X.

2. Mašín, Ivan. Cesty k vyšší produktivitě : strategie založená na prumyslovém inaženýrství. 1. vyd. Liberec : Institut prumyslového inženýrství, 1996. ISBN 8090223508.

Teaching methods - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (20.01.2021)

Předmět probíhá blokovou formou po dobu 3 týdnů.

Plán výuky – přednášky

Přednášky probíhají v prvním týdnu od pondělí do pátku a to od 9 do 16 hodin. Forma přednášek je různá dle aktuálního roku, možnosti navštívit výrobní provozy a dle kapacit externích odborníků.

▪ Online setkání s předpřipravenými částmi přednášky (video záznamy přednášky).

▪ Fyzická přednáška přednášejícího – simulační hry, teoretická příprava v prostředí učeben v Praze/Zlíně.

▪ Prezentace externích odborníků a exkurze do výrobního podniku.

Plán výuky – cvičení

Cvičení probíhají druhý a třetí týden. Forma je strukturována jako praxe v konkrétním partnerském podniku, ve kterém studenti pracují na konkrétním projektu, z toho důvodu jsou praxe individuální jak z časového hlediska, tak také z hlediska místa. Po studentech je požadována flexibilita a jsou zohledněny jak časové a věcné požadavky studentů, tak také partnerských firem. Závěrem třetího týdne student prezentuje výsledky projektu managementu partnerské společnosti a poté také svým kolegům studentům. Celkový objem praxí v těchto dvou týdnech činí dohromady zhruba 40 projektových člověkohodin.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (20.01.2021)

Simulační hra LegoLean game

Simulační hra 5S

Online průběžné testy

Účast na aktivitách v prvním týdnu – přednáška externistů a exkurze.

Zpracování projektové dokumentace – výstupů z projektu ve formě semestrální práce a prezentace.

Prezentace výsledků projektu před managementem společnosti a následně před ostatními studenty. Obhájení projektu a jeho výstupů.

Syllabus -
Last update: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

The aim of the course is to provide students with theoretical and practical knowledge in the field of modern and specific approaches to management - lean management. Students will gain knowledge for the practical implementation of lean management methods and then especially new skills in cooperation on a specific project in a partner company.

Students will be acquainted with the theoretical and practical possibilities of applying basic lean management methods, which are value stream mapping, 5S, SMED, TPM, waste identification and elimination, KATA management, strategic lean management, managerial skills, communication and continuous improvement.

Attention is paid especially to those approaches that are most often used in practice, including practical demonstrations and training using simulation games. Case studies and excursions are also included. Participants are also practically led on projects in partner companies with the aim of acquiring new skills in the implementation of lean management methods into real company processes.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.4 12
Práce na individuálním projektu 1.4 40
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.1 4
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha