SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
  
Business and Project Valuation - M501040
Title: Oceňování podniku a projektů
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2 [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Literature
Last update: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (21.09.2020)

Mařík, M: Metody oceňování podniku. Ekopress, 2018

Damodaran, A.:Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 3rd Edition, 2012

Requirements to the exam - Czech
Last update: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (15.02.2021)

Zápočet: 10 bodů průběžná práce, 40 bodů průběžný test, 50 bodů projekt ocenění reálného podniku. Podmínka min. 60 bodů.

Zkouška: Písemná a ústní.

Syllabus
Last update: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (15.02.2021)

1. Hodnota a cena, kategorie hodnoty. Právní úpravy oceňování.

2. Podnik a jeho vývoj, stav, okoli a další atributy ovlivňující hodnotu.

3. Metody ocenění podniku. Postup ocenění. Metoda a její volba.

4. Majetkové metody.

5. Tržní metody.

6. Výnosové metody.

7. Strategická analýza, predikce vývoje trzeb.

8. Finanční plán, metody odhadu, revize.

9. DCF, FCFE, FCFF, EVA

10. Diskontní míra, odhad nákladů kapitálu vlastního i cizího.

11. Modely - stabilní, dvoufázový, třífázový. Volba metody v závislosti na stavu a možném vývoji firmy.

12. Citlivostní analýza.

13. Projekt jako součást firmy - přístup k hodnocení.

14. Reálně opční metodika.

 
VŠCHT Praha