SubjectsSubjects(version: 923)
Course, academic year 2022/2023
  
European Union, Policies and Tools for Sustainability - M501054
Title: Evropská unie a politiky a nástroje udržitelnosti
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A.
Annotation - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: - seznámit se s hlavními legislativními a exekutivními strukturami dnešní Evropské unie a porozumět jim; - analyzovat a kriticky posoudit fungování těchto struktur s využitím koncepčních a teoretických nástrojů komparativní politiky; - ocenit a umět vysvětlit měnící se povahu politického procesu v Evropské unii a roli, kterou hrají politické strany, zájmové skupiny, sociální hnutí a veřejné mínění; - posoudit úlohu a vliv států na politický proces EU; - interpretovat a kriticky vyhodnotit hlavní problémy současné politické debaty v EU.
Literature - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)

Povinná:

BACHTLER, John, BEERKOWITZ, Peter, HARDY, Sally, MURAVSKA, Tatjana (Eds.). EU Cohesion Policy. Reassessing performance and direction. London and New York: Routledge, 2017. ISBN 9780367668020.

BEREND, Ivan T. The History of European Integration. A new perspective. London and New York: Routledge, 2016. ISBN 9781315622903.

BRAUN, Julie Anna. Regional Policies and European Integration. London: Palgrave Macmillan, 2016. ISBN 978-3-319-67762-0.

HERWEG, Nicole. European Union Policy-Making. The Regulatory Shift in Natural Gas Market Policy. Cham: Springer, 2017. ISBN 978-3-319-49399-2. 10.1007/978-3-319-49400-5.

Doporučující:

BACHTLER, John, MENDEZ, Carlos. EU Cohesion Policy and European Integration. The Dynamics of EU Budget and Regional Policy Reform. London and New York: Routledge, 2013. ISBN 978-0-754-67421-4.

BRIGUGLIO, L. (ed.). Small States and the European Union Economic perspectives. London and New York: Routledge, 2016. ISBN 978-1315669021.

GSTÖHL, Sieglinde, LANNON, Erwan. The European Union’s Broader Neighbourhood Challenges and opportunities for cooperation beyond the European Neighbourhood Policy. London and New York: Routledge, 2015. ISBN 9781138776715.

MEDEIROS, Eduardo. Chapter 5: The Role of European Territorial Cooperation (ETC) in EU Cohesion Policy. In: Medeiros, Eduardo (Ed.). European Territorial Cooperation, The Urban Book Series. Cham: Springer, 2018. ISBN 978-3-319-74886-3. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74887-0_5

NOVOTNÝ, Lukáš, NEUSS, Beate, NIEDOBITEK, Matthias, ROSŮLEK, Přemysl (Eds.). Kooperationsbeziehungen in der neuen Europäischen Union - unter besonderer Berücksichtigung des sächsisch-tschechischen Grenzraums. Hamburg: Verlag Dr. Kováč. Fachverlag für wissenschaftliche Literatur, 2012. ISBN 978-3-8300-6513-5.

NOVOTNÝ, Lukáš. Sociology of European Integration. Sociologia 48(2), 2016, 119-138.

TELÓ, Mario (ed.). European Union and New Regionalism Competing Regionalism and Global Governance in a Post-Hegemonic Era. London and New York: Routledge, 2016. ISBN 978-1472434395.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (13.12.2020)
  • aktivní účast na hodinách; referát
  • dílčí výzkumné aktivity (zadávané na hodinách)
  • písemný test
Syllabus - Czech
Last update: Novotný Lukáš doc. Dr. Mgr. M.A. (05.12.2020)

1. Úvod

2. Historie evropské integrace, teorie evropské integrace

3. Politický systém EU; instituce EU (Rada, Komise, Parlament, Soudní dvůr)

4. Policy-making v EU

5. Jednotný trh EU

6. Regionální politika a koheze

7. Společná zemědělská politika

8. Ekonomická a měnová unie

9. Justice a vnitřní vztahy

10. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

11. Sociální politika EU

12. Zájmové skupiny, lobbying a demokracie v EU

13. Česká republika a EU

14. Budoucnost EU

 
VŠCHT Praha