SubjectsSubjects(version: 922)
Course, academic year 2022/2023
  
System Dynamics - M501056
Title: Systémová dynamika
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc.
Annotation - Czech
Last update: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc. (31.08.2021)
Studenti se seznámí s metodologií pro řešení problémů pomocí modelů systémové dynamiky. Prezentované dynamické modely jim umožní pochopit chování komplexních systémů. Znalosti a dovednosti si procvičí při řešení konkrétních problémových situací uvedených pomocí her.
Literature - Czech
Last update: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc. (31.08.2021)

Vytlačil, D., Systémová analýza a syntéza, ČVUT, ISBN 978-80-01-03637-2

Sterman, J. D., Business dynamics – System thinking and modeling for a complex world, McGraw-Hill, 2000, ISBN 0-07-231135-5.

Syllabus - Czech
Last update: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc. (31.08.2021)

1. Motivy pro tvorbu dynamických modelů. Přínosy a omezení počítačových simulací pro řešení problémů.

2. Vysvětlení významu kauzálních smyček v systému. Příklady na konkrétních problémech.

3. Distribuční hra pro pochopení chování systému.

4. Rozbor výsledků a nalezení řešení problémové situace.

5. Typy prvků a vazeb v dynamických modelech.

6. Proces tvorby modelů systémové dynamiky. Simulace chování systémů a tvorba politik.

7. Hra - dynamické chování systémů při omezených zdrojích.

8. Analýza dat získaných při simulaci chování systému a návrh řešení.

9. Rozbor chování komplexního modelu přes webové rozhraní.

10. Příklady řešení konkrétní problémové situace pomocí modelů systémové dynamiky.

11. Model údržby a vzniku poruch v technických sytémech.

12. Model řízení projektů.

13. Model systému výstavby. Řízení fondů budov.

14. Model životního cyklu technického systému.

Course completion requirements - Czech
Last update: Vytlačil Dalibor doc. Ing. CSc. (31.08.2021)

Zpracování rozboru her systémové dynamiky. Zkouška.

 
VŠCHT Praha