Engineering of Chemical and Pharmaceutical Processes - N111048
Title: Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: M111014
For type:  
Additional information: http://tresen.vscht.cz/kot/blog/studijni-obory/synteza-a-vyroba-leciv/inzenyrstvi-chemicko-farmaceutickych-vyrob
Guarantor: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D.
Interchangeability : S111048
Is interchangeable with: S111048, M111014
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (06.08.2018)
Chemical and Pharmaceutical Process Engineering course is aimed at providing the understanding of the unit operations employed in the pharmaceutical industry, in the chemical part of API synthesis, as well as in the dosage form manufacturing. Operations or their aspects that are beyond the scope of general chemical engineering courses constitute the essential part of this course. The understanding of the unit operations and process principles is supported by substantial amount of insight into properties of particulate solids, considering their key role in contemporary solid dosage forms design and manufacturing, and also by introductory course into the process control and safety.
Aim of the course -
Last update: TAJ111 (03.12.2013)

Students will be able to:

Analyze and optimize basic processes in chemical and pharmaceutical industry

Create protocols and operating sheets compliant with the industrial standards

Design suitable approach for scaling up the process from laboratory to production scale

Literature -
Last update: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (15.07.2013)

R:Rhodes M.,Introduction to Particle Technology,Wiley,New York,2008,0471984833

R:Hickey A.J.,Pharmaceutical Process Engineering,M.Dekker,2001,0824702980

A:Levin M.,Pharmaceutical process scale up,M.Dekker,2002,0824706250

A:Klefenz H.,Industrial Pharmaceutical Biotechnology,Wiley,N.Y.,2002,3527299955

A:Fogler H.S.,Elements of Reaction Engineering,Prentice,Hall,New Jersey,2000,0130473944

Learning resources -
Last update: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (07.08.2018)

Public available older version

http://tresen.vscht.cz/kot/english/tag/pharmaceutical-engineering/

New materials are available on UCT E-learning system

Requirements to the exam - Czech
Last update: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (23.02.2009)

Pro udělení zápočtů je nutné vypracovat individuálně zadaný projekt. Podkladem pro udělení zápočtu je zpráva o řešení projektu.

Zkouška je ústní. Okruhy ke zkoušce:

 • Charakteristika, drcení a mletí, mísení, granulace, třídění, doprava a skladování sypkých hmot
 • Charakteristika, doprava a skladování tekutin, dynamika toku, míchání a dělení tekutin
 • Charakteristika disperzních systémů, dělící metody
 • Ohřívání a chlazení, výměníky tepla, teplosměnná média
 • Reaktory a bioreaktory, základní typy a režimy reaktorů, kinetika chemických a enzymatických reakcí
 • Matematické modely chemických reaktorů, návrh reaktorů
 • Tepelné chování reaktorů, stabilita režimu reaktorů
 • Získávání a zpracování experimentálních dat, plánování experimentů, provozní monitoring
 • Matematické modelování, klasifikace modelů, odvozování modelů, empirické modely
 • Simulační programy, struktura, databanky, oblasti použití programů
 • Optimalizace technologických procesů, základní optimalizační metody
 • Zvětšování měřítka, laboratorní a poloprovozní experimenty, kritéria přenosu, validace
 • Řízení procesů, regulace, regulační obvody, regulace základních technologických aparátů
 • Základy bezpečnosti chemicko-farmaceutických procesů, analýza zdrojů rizika
Syllabus -
Last update: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (07.08.2018)

1. Characteristics and characterization of particles and particulate systems

2. Particle size reduction and classification

3. Introduction to mechanics of particulate solids

4. Particle agglomeration processes, high-shear, and fluidized-bed granulation

5. Compaction processes

6. Extrusion and postprocessing of agglomerated products

7. Tablet compression

8. Mixing and segregation in particulate systems

9. Pharmaceutical processes scale up, general scale up considerations

10. Fluid flow and transport in pharma applications

11. Processes involving particulate solid interaction with liquids

12. Applied reaction kinetics

13. Reaction kinetics of biotechnological processes

14. Introduction to process control, safety considerations in chemical and pharmaceutical processes

Registration requirements -
Last update: Zámostný Petr prof. Ing. Ph.D. (07.08.2018)

Mathematics I, Unit Operations of Chemical Engineering I

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.8 50
Účast na seminářích 0.5 14
6 / 6 168 / 168
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 10
Report from individual projects 30
Examination test 40