SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
  
Chemical Informatics - N111503
Title: Chemická informatika
Guaranteed by: Department of Informatics and Chemistry (143)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2007
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Nič Miloslav Ing. Ph.D.
Jirát Jiří Ing. Ph.D.
Košata Bedřich Ing. Ph.D.
Interchangeability : N111003, N112023, N143013
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (10.03.2005)

1. Informace a informatika jako fyzikální a společenský fenomén.

2. Mechanismus šíření a uchovávání vědecko-technických informací.

3. Problematika popisu informace, indexování, rejstříky, systémy třídění.

4. Moderní infor.technologie, kódování, digitalizace,paměťové systémy.

5. Databázové systémy, základní pojmy, chemické a fyzik.chemické báze dat.

6. Obecná strategie a metodika vyhledávání informací.

7. Metodika rešeršní práce v chemii a příbuzných oborech.

8. Knihovny a jejich organizace.

9. Systém Chemical Abstracts Service, metodika využívání a další služby.

10. Chemická sloučenina a její struktura jako klíčový prvek chemických infor.

11. Reprezentace struktury v počítači, báze dat, vyhledávání informací o chem.reakcích.

12. Patent jako zdroj odborných informací, systémy informací a jejich vyhledávání.

13. Toxikologické, biotechnologické a ostatní chemické a informační zdroje.

14. Perspektivy dalšího vývoje, rozvoj síťových aplikací.

 
VŠCHT Praha