SubjectsSubjects(version: 946)
Course, academic year 2023/2024
  
Introduction to Food World - N323048
Title: Úvod do světa potravin
Guaranteed by: Department of Food Analysis and Nutrition (323)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2010
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Old code: LMJ
Guarantor: Jelen Pavel prof. Ph.D., P.Eng.
Interchangeability : N322020
Is interchangeable with: B322002, N322020
Examination dates   Schedule   
Syllabus -
Last update: SEK323 (22.09.2008)

1. Základní informace o potravinách a potravinářských vědách. Propojení se zemědělskými vědami. Horizontální a vertikální přístup k potravinářským vědám.

2. Úvod do potravinářské chemie. Hlavni složky, chemické složení. Chemická analýza a chemické reakce v potravinách, údržnost potravin. Úloha vody v potravinách.

3. Úvod do potravinářské mikrobiologie. Mikroorganismy v potravinách, taxonomie. Bakterie, kvasinky, plísně, viry. Sporulující a nesporulující organismy. Bezpečnost potravin.

4. Kvalita potravin. Senzorické, výživové a technologické vlastnosti. Potraviny a zdraví. Regulace a legislativa. Chemikálie v potravinách, přísady.

5. Úvod do průmyslových potravinářských technologií.Výroba a konzervace, formulace potravin, technologické přísady. Přidružené technologické operace (energie, voda). Zpracování odpadních vod. Kontrola kvality vs. výzkum a vývoj.

6. Hlavní operace pro konzervaci potravin. Zmražování, sušení, další tepelné zpracování. Fyzikální vlastnosti potravin. Ozařování, chemická konzervační činidla. Balení potravin

7. Vertikální aplikace základních principů v komoditních skupinách. Ovoce a zelenina. Skladovaní, konzervace, výrobky, aktivita vody.

8. Obilniny a olejniny. Struktura a hlavní složky. Výroba mouky, škrobu, olejů a tuků. Nasycené a nenasycené mastné kyseliny. Potravinářské emulze.

9. Alkoholické a nealkoholické nápoje. Ovocné šťávy, káva, čaj, zemědělská výroba a průmyslové zpracovaní. Pivo, víno, lihoviny. Fermentace a další zpracování.

10. Mléko a mléčné výrobky. Výroba mléka, prvotní ošetření, tekuté mléčné výrobky. Trvanlivé mléko, sušené a fermentované výrobky, sýry, syrovátka, mražené výrobky.

11. Mléčné výrobky a zdraví. Pozitivní a negativní efekty. Máslo a srdeční choroby. Vápník a obezita. Alergie, laktosová intolerance, bílkoviny syrovátky, hormony (BST), probiotika, nutraceutika.

12. Masné výrobky, drůbež, ryby. Přeměna surovin na potraviny. Mechanické vykosťování. Uzené výrobky, role dusičnanů a dusitanů. Bezpečnost masných výrobků, botulismus, nemoc šílených krav. Výroba a zpracování rybích výrobků.

13. Potravinářské kontroverze a výhledy do budoucna. Funkční potraviny. Geneticky modifikované suroviny. Produkty organického zemědělství. Bioaktivní peptidy. Enzymy. Nové procesní technologie.

14. Potraviny jako světová komodita. Nadnárodní koncerny. Potravinářství vs. průmysl hromadné výživy. Profesionalní uplatnění ve světě potravin. Diskuse.

 
VŠCHT Praha