SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
  
Presentation Skills - N445011
Title: Prezentační dovednosti
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/3, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=118
Guarantor: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D.
Nachtigalová Iva Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (04.12.2013)
The goal is to familiarize with typographic rules, use the basic environments for scientific documents (LaTeX) and to meet the particularities of professional typographic environments (Adobe InDesign) The next goal is concentrated to presentation skills (computer presentation, poster presentation). Everyone of them has its specific form so it is necessary to use specific methodology. The practical presentation of projects is one of the outputs.
Aim of the course -
Last update: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (04.12.2013)

Students will be able to

  • make documents in LaTeX (papers, larger publication, posters and presentations) including mathematic typesetting and tables respecting typographic rules
  • make smaller works in professional environment (leaflets, business cards and brochures)
  • make posters and presentations
  • use practical presentation skills

Literature -
Last update: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (04.12.2013)

Z:Rybička J.,LaTeX pro začátečníky,Konvoj,Brno,2003,8073020491

Z:Bradbury, A.: Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. 2. vydání. Computer Press: Brno, 2007. 120 s. ISBN 978-80-251-1622-7

D:Kopka H., DailyP. W.,Guide to LaTeX,Addison-Wesley,2003,9780321173850

D:Adobe InDesign oficiální výukový kurz

D:Dančo V.,Kapesní průvodce počítačovou typografií,Praha,1995,80-85935-00-7

D:Havelka J.,Počítačová typografie pro každého,Grada,Praha,1995,8071691658

D:Hierhold, E.: Rétorika a prezentace - Jak s jistotou prezentovat a působivě přednášet. 7. vyd. Grada: Brno, 2008. 400 s. ISBN 9978-80-247-2423-2

D:Medlíková, O.: Přesvědčivá prezentace - Špičkové rady, tipy a příklady. 2. vyd. Grada: Brno, 2008. 144 s. ISBN 978-80-247-3455-2

Learning resources -
Last update: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (04.12.2013)

internal materials

InDesign,http://www.adobe.com/products/indesign.html

LaTeX,http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics

LaTeX,http://www.artofproblemsolving.com/Wiki/index.php/LaTeX:Symbols

LaTeX beamers,http://latex.artikel-namsu.de/english/beamer-examples.html

Pecina, M.: Typomil [on-line]. Web o písmu a typografii (i na webu) [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://typomil.com/.

Polakovič, J.: typografie.dero.name - skrytá tvář webdesignu [on-line]. Web o typografických zásadách v kaskádových stylech CSS [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://typografie.dero.name/.

Krčál, M.: citace.com - citovat je snadné [on-line]. Web o bibliografických citacích s možností on-line generování citací podle normy ČSN ISO 690 [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://www.citace.com/.

Finkeová, J. - Kmínek, M. - Nachtigalová, I.: Jak prezentovat výsledky odborné činnosti [on-line]. Webová učebnice VŠCHT Praha [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://uprt.vscht.cz/ucebnice/POCPRE/.

Requirements to the exam -
Last update: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (04.12.2013)

There are 2 final projects.

LaTeX - optional:

• Poster A2 including tables, equations, figures or

• Presentation min. 10 slides including tables, equations, figures

InDesign - optional:

• Brochure (layout is defined), part of it is self-presentation and the presentation of your university

• Poster A0 or A1

Presentation

• of project (computer presentation, poster)

The estetic part is also considered. It is necessary to use the correct forms of typography.

The student obtains the credits depending of successful passing the course.

Syllabus -
Last update: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (04.12.2013)

1. Computer typography, history, typesettin, citations

2. Presentation methodology

3. LATEX environment, editor, principles of document making, DVI, terminology, basic information, symbols, document styles a parameters, text environment, items, mathematic environment, floating objects

4. Figures and images, basic formats, bibliography

5. Document creation in PS, EPS and PDF, large document creation, presentation - beamer I

6. Beamer II

7. Project I

8. Adobe InDesign CS 2, document layout. Character and paragraph styles

9. Colors, graphics, layers

10.Tables, object import, libraries

11. Printing and export

12. Presentation skills - how to speak

13. Project II

14. Practical presentation

Registration requirements -
Last update: Bártová Darina Ing. Mgr. Ph.D. (25.06.2013)

no specific

Course completion requirements - Czech
Last update: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Mimo zvládnutí příslušných software se hodnotí estetická stránka zpracování samostatných projektů. Body se odečítají za hrubé typografické chyby. Neúčast při přednášce podporované elektronickou prezentací se považuje za neúspěšnou obhajobu projektu.

Klasifikovaný zápočet je dán aritmetickým průměrem hodnocení samostatných projektů.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 25
Report from individual projects 75

 
VŠCHT Praha