SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Image Processing I - N445022
Title: Zpracování obrazů I
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2013
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://uprt.vscht.cz/mudrova/zob
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mudrová Martina Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: B445008
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Lessons and laboratory works are devoted to basic principles of acquisition, storage and processing of image digital data. There are emphasized methods which can be used in engineering image data processing in addition to general techniques. Lessons represent and operate with terms like 2D Discrete Function, Sampling, Compression, Colour Processing, Image adjustment, Image Analysis in the Image and Frequency Area, Reconstruction, Geometric Transformations, Image Registration, Objects Detection, Segmentation and Classification. Methods of discrete mathematics, statistics, Fourier transform, mathematical morphology and others constitute basic tools of image processing. Practical projects are solved in the Matlab system including its Image Processing Toolbox. More information is available at http://uprt.vscht.cz/mudrova/ip
Last update: Mudrová Martina (09.09.2009)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

Správně ukládat obrazová data a vhodně používat barevné modely a způsoby reprezentace obrazu s ohledem na jejich další zpracování

Realizovat základní úlohy z oblasti obrazové analýzy

Aplikovat základní segmentační metody

Využívat nástrojů frekvenční analýzy pro potlačení rušivých složek a rekonstrukci obrazů

Posoudit možnosti obrazové analýzy s cílem extrakce žádané informace z obrazové informace

Last update: Mudrová Martina (03.12.2012)
Literature - Czech

Z:Barrett H., Myers K., Foundations of Image Science,Wiley,New Jersey,2004,0471153001

D:Burger W.,Burge M., Digital Image Processing,Springer,Hagengerg,2008,9781846283796

D:Gonzales R.,Woods R.,Digital Image Processing,Prentice Hall,New Jersey,2008,9780135052679

Last update: TAJ445 (15.11.2012)
Learning resources - Czech

http://uprt.vscht.cz/mudrova/zob

Last update: TAJ445 (16.11.2012)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je uzavřen zápočtem a zkouškou.

Zápočet je podmíněn aktivní účastí na cvičeních.

Hodnocení zkoušky závisí na hodnocení ústní části a na hodnocení dvou projektů v průběhu semestru.

Podrobnější informace jsou dostupné na http://uprt.vscht.cz/mudrova/zob.

Last update: Mudrová Martina (18.09.2009)
Syllabus -

1. Basic principles of raster image representation

2. Colour models, palettes, colour reduction, dithering, halftonnig

3. Histogram and its processing, contrast, brightness, gamma correction

4. Alpha blending, binary images use

5. Most important graphic formats - survey, methods of image compression

6. Geometric image transformations, interpolation in image

7. Image registration, warping, morphing

8. Methods of image acquisition and connected problems

9. Functional image transformations and their use

10. Methods of image filtering, noise rejection

11. Edge detection and its applications

12. Methods o f image sharpening

13. Mathematical morphology

14. Discussion about individual projects

Last update: Mudrová Martina (29.11.2005)
Registration requirements - Czech

Aplikace výpočetní techniky

Last update: TAJ445 (15.11.2012)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.2 5
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 35
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 138 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Report from individual projects 40
Oral examination 40

 
VŠCHT Praha