SubjectsSubjects(version: 879)
Course, academic year 2014/2015
  
Project-Applied Information Engineering - N445072
Title: Semestrální projekt oboru Aplikovaná inženýrská informatika
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Actual: from 2013 to 2018
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Soušková Hana Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ445 (14.12.2013)
Students will be given the opportunity to get acquainted with interesting applications, broaden their knowledge and skills in problem solving complex character associated with the use of informatics, measurement and process control. This is an individual comprehensive work to demonstrate the ability to solve the given technical problem.
Aim of the course -
Last update: TAJ445 (14.12.2013)

Students will be able to:

1. perform theoretical research report and regularly consult with the supervisor

2. solve individually or in groups the problems relating to the aim of the project

3. well prepare a written report on the project

4. critically evaluate the proposed solution

5. orally present the results achieved

Literature -
Last update: TAJ445 (30.09.2013)

R:Saltz I.,Základy typografie,Slovart,Praha,2010,9788073914042

Learning resources -
Last update: TAJ445 (28.08.2013)

CSN ISO 690

CSN ISO 690-2

Requirements to the exam - Czech
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (10.03.2016)

a) Pro předmět jsou formálně vyhrazeny 4 vyučovací hodiny týdně; práce na projektu, případně konzultace probíhají podle individuálních časových možností vedoucího projektu a studenta.

b) Projekt bude zakončen obhajobou, která se uskuteční během zkouškového období po zimním semestru.

c) Na obhajobu projektu si student připraví prezentaci a navíc vypracuje minimálně 15 stránkovou písemnou zprávu o řešeném problému. Po přednesení prezentace bude následovat širší odborná diskuse nad tématem projektu. Tato diskuse nebude mít charakter explicitního zkoušení z teorie. Na základě této obhajoby student získá klasifikovaný zápočet.

d) Pokud se student během zimního semestru zúčastní studentské vědecké konference, na které představí a v diskuzi obhájí výsledky řešení semestrálního projektu, nemusí postupovat podle bodů b) a c) - tedy zpracovávat písemnou zprávu o řešeném problému - a klasifikovaný zápočet získá přímo od hodnotící komise studentské vědecké konference.

Syllabus -
Last update: TAJ445 (28.08.2013)

1.Formulation of project objectives.

2.Work on sub-tasks, communication with supervisor, working with literary sources.

3.Evaluation of achievements.

4.Written report on the project.

5.Oral presentation of project results

Registration requirements -
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (02.02.2018)

Mastering all previous subjects is assumed.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Práce na individuálním projektu 2 56
4 / 4 98 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 50
Report from individual projects 50

 
VŠCHT Praha