SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
  
Internet Publishing - N500008
Title: Internetové publikování
Guaranteed by: Department of Informatics and Chemistry (143)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Znamenáček Jiří Ing.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Znamenáček Jiří Ing. (09.10.2015)
Úkolem předmětu je seznámit studenty s technologiemi používanými v prostředí internetu pro přenos a zobrazování informací a práci s nimi.
Aim of the course - Czech
Last update: Znamenáček Jiří Ing. (09.10.2015)

Studenti budou umět:

Rozumět struktuře textových značkovacích formátů.

Chápat rozdíl mezi binární podobou dat a jejich reprezentací.

Rozumět způsobu přenosu dat po internetu.

Umět navrhnout vlastní XML-formát včetně jeho validace a zobrazení.

Použít základní navigaci po XML pomocí XPath a CSS-selektorů.

Aplikovat získané znalosti a dovednosti do prostředí HTML5.

Umět napsat jednoduchou webovou aplikaci.

Learning resources - Czech
Last update: Znamenáček Jiří Ing. (09.10.2015)

http://w3c.org

http://developer.mozilla.org

Requirements to the exam - Czech
Last update: Znamenáček Jiří Ing. (09.10.2015)

Studenti na zkoušku zpracují buď výukový materiál ve formátu XML na vybrané téma z oblasti technologií na webu nebo připraví jednodušší mobilní aplikaci.

Syllabus - Czech
Last update: Znamenáček Jiří Ing. (09.10.2015)

1. Základy technologie XML a souvisejících hierarchických formátů.

2. Kódování textů, Unicode, znakové entity.

3. Popis struktury XML-souborů a jejich validace.

4. Jmenné prostory (nejen) v XML.

5. Navigace po hierarchických formátech pomocí XPath a CSS-selektorů.

6. Použití CSS pro prezentaci hierarchických formátů.

7. Přehled technologie HTML.

8. Architektura klient-server, protokoly HTTP a TCP/IP.

9. Odkazy a formuláře v HTML.

10. Technologie DOM a základy programovacícho jazyka JavaScript.

11. Několik jednoduchých mobilních aplikací.

Registration requirements - Czech
Last update: Znamenáček Jiří Ing. (09.10.2015)

Předmět nevyžaduje žádné prerekvizity, ale pro ukončení formou mobilní aplikace je výhodou alespoň základní znalost programování.

 
VŠCHT Praha