Art Practice IV - N700019
Title: Výtvarné cvičení IV
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:1
E-Credits: summer s.:1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: B700017
Guarantor: Krajíček Milan MgA.
Sedmík Josef ak.mal.
Jašková Alina ak. Mal.
Is interchangeable with: B700017
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course is focused on improvement of student’s art skills that are used within process of conservation-restoration of cultural heritage objects. Students practise and improve their skills in drawing, painting, modelling and photography according to the student’s field of study.
Last update: TAJ148 (09.10.2013)
Aim of the course -

Students will be able to

  • use their skills in drawing, painting and modelling for conservation of cultural heritage objects.
  • make graphic, art and plastic studies of objects and their details.
  • take a photography of objects and their detail

according to the student’s field of study.

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Literature -

Conservation-restoration of textile materials:

R: KYBALOVÁ, L., HERBENOVÁ, O., LAMAROVÁ, M.: Velký obrazový lexikon módy. Praha: Artia 1966.

R: SMITH, R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. 2. vyd. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-758-X

A: BALEKA, J. Výtvarné umění: výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5

A: BRAUN, J. Die liturgische Paramente in Gegenwart und Verzierung, Freiburg im Breisgau, 1924

A: KUBIČKA, R., ZELINGER, J. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-9046-7

A: Móda: z dějin odívání 18., 19., a 20. století: sbírka Kyoto Costume Institute. Praha: Slovart; Köln: Taschen, 2003. ISBN 3-8228-2624-3

A: PARRAMÓN, J. M. Teorie barev. 2. vyd. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 80-7236-046-9

A: PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

A: PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury II. Praha: MK ČR: Karolinum, Praha 1995-1997. ISBN 80-7174-084-X

Last update: TAJ148 (05.09.2014)
Learning resources -

Study materials are available at teachers.

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Requirements to the exam - Czech

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Studie složitého figurálního reliéfu na kovu

Plast. studie reliéfu na historické památce z kovů (renesance, baroko)

Odevzdání 1 výkresu A2; st. materiály: Tvarová typologie, VOŠ Turnov

Studie prostorového figurálního motivu na kovu

Plastická stínovaná studie dle figurálního objektu památky z kovů

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiály: muzea, restaurátorská dílna

Studie restaurované památky

Studie potřebných detailů a celků aktuálně restaurované památky z kovů

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiál: vlastní práce

Studie obíhajícího motivu, rozvinutý plášť

Lineární či plastická studie motivů návazností na plášti nádoby, objektu

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiál: muzea, sbírky, literatura

Celkem odevzdání 4 výkresů

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Povinná docházka.

2. Realistické studie dle předlohy v počtu 9ks.

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Vypracování zadaných úkolů.

Last update: TAJ148 (13.09.2010)
Syllabus -

The topic of the course is chosen according to the student’s field of study.

Conservation-restoration of metal artifacts

Art design objects related to handicraft techniques.

Plastic and graphic studies belong to semester works, filing, reconstruction.

Study of human figure motion

Study of figure with emphasis on perspective

Conservation-restoration of glass and ceramics

Plastic, drawing and painting mastering of shape, plasticity and perspective, décor and color.

Plastic, drawing and painting studies of artifacts, human and animal skulls. ,

Drawing with pencil, rudlle, charcoal

Aquarelle and tempera painting

Clay modeling

Conservation-restoration of textile artefacts:

• Studies of lace and weaving techniques

• Drawing practice of technical documentation of textile techniques

• Drawing documentation of historic textiles

Last update: TAJ148 (05.09.2014)
Entry requirements - Czech

Zápočet z předmětu VÝTVARNÁ CVIČENÍ IV. může být získán pouze po získání zápočtu z předmětu VÝTVARNÁ CVIČENÍ III.

Last update: TAJ148 (13.09.2010)
Registration requirements -

Art practice III

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 100