SubjectsSubjects(version: 950)
Course, academic year 2023/2024
  
Diploma Thesis - N963008
Title: Diplomová práce
Guaranteed by: Department od Education (963)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 30
E-Credits: 30
Examination process:
Hours per week, examination: 0/30, C [HT]
Extent per academic year: 27 [weeks]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: M963001
For type:  
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: SMIDOVAL (17.12.2012)
Cílem diplomové práce je prohloubit získané znalosti, dovednosti a zkušenosti z vypracování bakalářské práce, nabídnout studentům počítačovou podporu pro dokonalejší zpracování literárních pramenů, pro efektivní zpracování, vyhodnocování a interpretaci experimentálních dat.
Aim of the course - Czech
Last update: SMIDOVAL (17.12.2012)

1. Používat nejdůležitější databázové systémy pro sestavení literární rešerše, kriticky posoudit a zhodnotit získané a zpracované informace

2. Zpracovat a spolehlivě interpretovat výsledky experimentální práce, využít prostředky matematické statistiky a matematického modelování

3. Ústně prezentovat obsah a výsledky diplomové práce, racionálně využívat počítačové podpory prezentace

Learning resources - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (25.10.2015)

http://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace

Syllabus - Czech
Last update: SMIDOVAL (17.12.2012)

1. Zpracování teoretické části diplomové práce, využití generátoru citací

2. Návrh a vypracování praktické části diplomové práce

3. Přehledné zpracování a srozumitelné vyhodnocení dat v tabulkách a v grafech

4. Komentáře výsledků praktické části, formulace závěrů

5. Zásady formální úpravy diplomové práce

6. Zásady ústní prezentace obsahu a výsledků diplomové práce

 
VŠCHT Praha