SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Bachelor Thesis - N963014
Title: Bakalářská práce
Guaranteed by: Department od Education (963)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 15
E-Credits: 15
Examination process:
Hours per week, examination: 0/12, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: B963001
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Is interchangeable with: N963007, N963006, AM963005, M963005, AB963005, B963003, B963005, AB963003
Annotation - Czech
Cílem bakalářské práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry.
Last update: SMIDOVAL (17.12.2012)
Aim of the course - Czech

1. Sestavit literární rešerši k zadanému tématu práce, správně citovat použité literární zdroje

2. Popsat použité chemikálie, přístroje, analytické metody a počítačové programy

3. Zpracovat, interpretovat a diskutovat výsledky experimentální práce, přehledně a srozumitelně sestavit tabulky, schémata a obrázky

4. Ústně prezentovat obsah a výsledky bakalářské práce

Last update: SMIDOVAL (17.12.2012)
Learning resources - Czech

http://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace

Last update: Kubová Petra (25.10.2015)
Syllabus - Czech

1. Zpracování teoretické části bakalářské práce

2. Návrh a vypracování praktické části bakalářské práce

3. Přehledné zpracování a srozumitelné vyhodnocení dat v tabulkách a v grafech

4. Komentáře výsledků praktické části, formulace závěrů

5. Zásady formální úpravy bakalářské práce

6. Zásady ústní prezentace obsahu a výsledků bakalářské práce

Last update: SMIDOVAL (17.12.2012)
 
VŠCHT Praha