SubjectsSubjects(version: 877)
Course, academic year 2020/2021
  
Techniques of Photography - P064004
Title: Techniky fotografie
Guaranteed by: The Academy of Performing Arts in Prague (064)
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 other [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: doctoral
Guarantor: Stecker Martin doc. Mgr.
Annotation - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (11.11.2019)
Kurz prohlubuje vědomosti studentů v problematice historických fotografických technik, vychází ze skutečnosti, že nositel doktorského titulu má být schopen zkoumat teoreticky, ale zejména empiricky realitu oboru a samostatně řešit komplikované restaurátorské zásahy na základě velmi dobré detailní znalosti použitých historických fotografických technik. V rámci tohoto předmětu se studenti teoreticky i prakticky seznámí s fyzikálními a chemickými postupy výroby fotografického média v různých historických obdobích. Předmět reflektuje fakt, že metodologie u umělecko-empirických oborů je „rozkročena“ mezi metody výzkumu uměním a mezi metody restaurátorského charakteru. Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti studenta v oboru metodologie uměleckého a restaurátorského výzkumu. Dokonalé ovládnutí současné analogové fotografie je jednou z podmínek pro práci s historickými technologiemi, ale má ve své podstatě i úzkou návaznost na ovládnutí technologie digitální. Základní uvedení do metodologie výzkumu absolvuje každý posluchač v 1. ročníku v rámci úvodního doktorského semináře. Cílem jednotlivých setkání je detailní seznámení se specifikami některých především historických fotografických technik, včetně jejich aktivního použití v praxi, což umožňuje vybavení ateliéru fotografie na FAMU. Absolvováním kurzu doktorand potvrdí znalosti různého charakteru jednotlivých fotografických materiálů, specifik chování jednotlivých historických technik včetně své schopnosti jejich dokonalé analýzy a aktivního využití (např. uhlotisk, kyanotypie, ambrotypie, daguerrotypie, ferrotypie, mokrý kolodiový proces, chromotypie apod.). Absolvováním tohoto předmětu je absolvent schopen: charakterizovat slovy všechna specifika jednotlivých fotografických technik; díky znalosti technologického charakteru daného předmětu lépe analyzovat možnosti jeho následné renovace; připravit prakticky koncepci výzkumné restaurátorské práce; prakticky zvládnout základní historické techniky;
Literature - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (05.11.2019)

Z: HENDRIKS, Klaus B. Fundamentals of Photography Conservation: A Study Guide. Toronto, Ontario Canada: Lugus, 1991. ISBN 0921633807.

Z: LAVÉDRINE, Bertrand, Jean-Paul GANDOLFO a Sibylle MONOD. A Guide to the Preventive Conservation of Photograph Collections. Los Angeles: Getty Conservation Institute. 2003. ISBN 0892367016.

D: ZAORAL, Ladislav. Fyzikální základy fotografie. ČSAV, Praha, 1956.

D: SCHRODER, Gottfried. Technická optika, SNTL, Praha, 1981.

D: JIRÁČEK, M., HÁLKOVÁ, A., MORÁVEK, J. Fotografický slovník, Orbis, Praha, 1955.

D: JIRÁČEK, M. Ostrost a osvit fotografického obrazu. Orbis, Praha 1956.

D: ŠMOK, Ján. Umělé světlo ve fotografii. SNTL, Praha,1978.

D: JIRÁČEK, Milič et al. Technické základy fotografie, Komora fotografických živností, Praha, 2002.

Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (11.11.2019)

Historické fotografické techniky:

  • Daguerrotypie
  • Kyanotypie
  • Ambrotypie
  • Ferotypie
  • Mokrý kolodiový proces
  • Slané papíry
  • Albuminový proces
  • Ušlechtilé tisky (Chromotypie, Uhlotisk)

Course completion requirements - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)

Požadavky na studenta: Zpracování menšího výzkumu (i v rámci psaní disertační práce) a jeho sdílení s dalšími doktorandy. Publikace výstupu z tohoto výzkumu v podobě textu či restaurátorské zprávy.

 
VŠCHT Praha