SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
  
Neutron Applications in the Research of Cultural Heritage Objects - P502001
Title: Neutronové aplikace ve výzkumu objektů kulturního dědictví
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, other [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: doctoral
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Štefánik Milan Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)
Předmět seznámí studenty doktorského studia s neutronovými aplikacemi v oblasti ochrany a studia hmotného kulturního dědictví. Přednášky začínají úvodem do problematiky využití neutronových aplikací ve výzkumu hmotného kulturního dědictví a popisem vlastností neutronů, přehledem zdrojů neutronů a neutronových interakcí. Dále jsou podrobně probírány jednotlivé radioanalytické metody využívající neutrony - neutronová aktivační analýza, neutronová rezonanční analýza, metody využívající rozptyl neutronů, neutronová aktivační autoradiografie a neutronové zobrazování (neutronová radiografie a tomografie). Přednášky jsou doplněny laboratorními cvičeními na školním reaktoru VR-1 a v jeho laboratořích.
Literature - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)

Z: Kardjilov, N., Festa, G., Neutron Methods for Archeology and Cultural Heritage, Springer Nature, 2016, ISBN 978-3-319-33161-4

Z: Tsoulfanidis, N., Landsberger, S., Measurement and Detection of Radiation, 4th edition, CRC Press, 2015, ISBN 978-1482215496

Z: Alfassi, Z.B.: Activation Analysis, CRC Press,Inc., Florida, 1990, ISBN 08493-4583-9

Z: Anderson, I. S. - McGreevy, R. L. - Bilheux, H. Z. (Eds.): Neutron Imaging and Applications, A Reference for the Imaging Community, Springer, 2009, ISBN: 9780387786926

D: IAEA Radiation Technology Series No. 2, Nuclear Techniques for Cultural Heritage Research, IAEA, 2011, ISBN 978-92-0-114510-9

Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)

Osnova předmětu – přednášky

1. Úvod do využití neutronových aplikací ve výzkumu hmotného kulturního dědictví

2. Neutronová aktivační analýza

3. Neutronová rezonanční analýza

4. Metody využívající rozptyl neutronů

5. Neutronová aktivační autoradiografie

6. Neutronové zobrazování (neutronová radiografie a tomografie)

Osnova předmětu – laboratoře

1. Kvalitativní neutronová rezonanční analýza v praxi - analýza vzorků kulturního dědictví

2. Kvantitativní instrumentální neutronová aktivační analýza v praxi - analýza vzorků kulturního dědictví

3. Neutronová aktivační autoradiografie v praxi - analýza vzorků kulturního dědictví

4. Neutronové zobrazování v praxi - neutronová radiografie vzorků kulturního dědictví

Klíčová slova: neutronové aplikace, neutronová aktivační analýza, autoradiografie, neutronové zobrazování, neutronová radiografie, neutronová tomografie, neutronová rezonanční analýza, neutronová difrakce, studium kulturních památek

Course completion requirements - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.11.2019)

ústní zkouška

 
VŠCHT Praha